#สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

#สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM2.5 วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 ณ เวลา 07.00 น. (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษและกรุงเทพมหานคร) ทุกสถานีในเขต กทม.และพื้นที่ปริมณฑล มีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง #ไม่เกินมาตรฐาน อยู่ในระดับมีผลกระทบต่อสุขภาพเล็กน้อย (สีเขียว)

#สถานการณ์ฝุ่นละอองขนาดเล็กPM2.5ภาคเหนือ วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562 (ข้อมูลกรมควบคุมมลพิษ) ณ เวลา 09.00 น. มีค่า PM2.5 เฉลี่ย 24 ชั่วโมง เกินมาตรฐาน 1 จุด คือ ต.บ้านกลาง อ.เมือง จ.ลำพูน

#ประชาชนในพื้นที่เสี่ยงควรปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อป้องกันผลกระทบต่อสุขภาพ