วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์กวาด 15 เหรียญทองแข่งขันทักษะวิชาชีพภาคเหนือ

ดร.ดารัตน์  ศิริวิริยะกุล วิภาตะกลัศ  ประธานคณะกรรมการบริหารวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ เปิดเผยว่า วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ได้ส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะวิชาชีพและกีฬาอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ ครั้งที่ 32 ประจำปีการศึกษา 2561 ณ จังหวัดพิษณุโลก จัดโดยวิทยาลัยเทคโนโลยีและอาชีวศึกษาเอกชน กลุ่มภาคเหนือ โดยมีสถานศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาเอกชนเข้าร่วมแข่งขันกว่า  20 สถาบัน ซึ่งปรากฏว่า นักศึกษาวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ ได้รับรางวัลเหรียญทอง 15 รางวัล เหรียญเงิน 14 รางวัล เหรียญทองแดง 6 รางวัล รวม 35 เหรียญ ในจำนวนนี้มีหลายเหรียญทองที่ได้คะแนนเต็มและเกือบเต็ม ซึ่งถือว่าทำคะแนนได้สูงมากอย่างน่าชื่นชมเป็นพิเศษอีกด้วย

สำหรับกิจกรรมประกอบด้วย การแข่งขันทักษะประเภทวิชาพณิชยกรรม-บริหารธุรกิจ ประเภทวิชาชีพรายวิชา ได้แก่ บัญชี คอมพิวเตอร์ธุรกิจ อุตสาหกรรม การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ และการแข่งขันกีฬา โดยมีวัตถุประสงค์ให้นักศึกษาอาชีวศึกษาได้รับการพัฒนาและแสดงความสามารถตามศักยภาพ รวมทั้งส่งเสริมให้สถานศึกษาอาชีวเอกชนให้ความสำคัญการจัดการเรียนการสอนภาคปฏิบัติ และเตรียมความพร้อมเข้าสู่ประชาคมอาเซียน โดยวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ได้จัดส่งนักศึกษาเข้าร่วมการแข่งขันทักษะอาชีพอาชีวเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ทั้งระดับ ปวช. และ ปวส.  ประเภททักษะทางคอมพิวเตอร์ ทักษะทางบัญชี การแข่งขันอ่านบทความภาษาอังกฤษ การประกวดนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ การประกวดมารยาทไทยและการสมาคม

“ผลงานความสำเร็จของนักศึกษาในการแข่งขันทักษะวิชาชีพอาชีวศึกษาเอกชนกลุ่มภาคเหนือ ในครั้งนี้ สะท้อนให้เห็นถึงการจัดการการศึกษาอย่างมีคุณภาพของวิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ จากความเอาใจใส่ ดูแลนักศึกษาเสมือน “ลูก” และ “ศิษย์” นับเป็นความภาคภูมิใจของวิทยาลัยอย่างแท้จริง” ดร.ดารัตน์กล่าว

 

********************************