ชป.ติดตามพล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี

เมื่อวันที่(14ก.พ.62)ดร.ทองเปลว กองจันทร์ อธิบดีกรมชลประทาน พร้อมด้วยนายสัญญา แสงพุ่มพงษ์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านวิศวกรรมชลประทาน(ด้านบำรุงรักษา) และ ดร.สมเกียรติ ประจำวงษ์ เลขาธิการสำนักงานทรัพยากรน้ำแห่งชาติ ได้เดินทางติดตาม พล.อ.ฉัตรชัย สาริกัลยะ รองนายกรัฐมนตรี และคณะ ไปยังกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี โดยมีนาย István Joó รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและการค้าฮังการี ด้านการพัฒนาการส่งออกให้การต้อนรับ

ในการนี้ คณะรองนายกฯ ได้รับฟังบรรยายสรุปพร้อมแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือระหว่างประเทศด้านการบริหารจัดการน้ำ ยุทธศาสตร์ EU ในการบริหารจัดการน้ำของภูมิภาคลุ่มแม่น้ำดานูบและบทบาทด้านการจัดการคุณภาพน้ำ การบริหารจัดการน้ำผิวดินและน้ำใต้ดิน และการบริหารจัดการน้ำระดับแปลงนา เพื่อนำไปสู่การแลกเปลี่ยนความร่วมมือด้านวิชาการการพัฒนาทรัพยากรน้ำระหว่างสองประเทศ

 

******************************************************