กฟน. ปิดรับสมัครล้างแอร์ลดโลกร้อนปี 62 ปลื้ม มีผู้สมัครครบตามจำนวน 25,000 เครื่อง รวดเร็ว

การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) แถลงความสำเร็จ ปิดรับสมัครการล้างเครื่องปรับอากาศลดโลกร้อนราคาประหยัด เนื่องจากมีจำนวนผู้สมัครครบตามจำนวนที่กำหนด 25,000 เครื่อง หลังจากเปิดรับสมัครเพียง 2 วัน แสดงให้เห็นว่าประชาชนให้ความสนใจโครงการของ กฟน. ในการเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศและร่วมมือร่วมใจประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดปัญหาโลกร้อน และมลภาวะทางอากาศ

วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2562 นางสาวผาสุก สัมปุณณะโชติ ผู้อำนวยการฝ่ายสื่อสารองค์กร การไฟฟ้านครหลวง (กฟน.) เปิดเผยว่า ตามที่ กฟน. ได้เชิญชวนประชาชนให้ร่วมกันล้างแอร์เพื่อลดโลกร้อน โดยจัดให้มีกิจกรรมรณรงค์ล้างแอร์ลดโลกร้อนเป็นประจำอย่างต่อเนื่องทุกปีในราคาพิเศษเพียงเครื่องละ 300 บาท โดยเปิดรับสมัครจำนวน 25,000 เครื่อง ในเขตพื้นที่การให้บริการของ กฟน. ได้แก่ กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ ตั้งแต่วันที่ 14 กุมภาพันธ์ ที่ผ่านมา ผ่านทาง MEA Smart Life Application โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับความสนใจจากผู้ใช้ไฟฟ้าของ กฟน. เป็นอย่างมาก ทำให้มีจำนวนผู้สมัครล้างแอร์ลดโลกร้อนครบจำนวนที่กำหนดแล้วรวดเร็วในวันนี้

กฟน. จึงขอขอบคุณผู้ใช้ไฟฟ้าและประชาชนทุกท่านที่ให้ความสนใจกิจกรรมการล้างแอร์ลดโลกร้อนเป็นจำนวนมาก สำหรับท่านที่ไม่ได้สมัครเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้ ท่านยังสามารถร่วมล้างแอร์ลดโลกร้อนโดยใช้บริการช่างมืออาชีพที่ท่านสะดวกใกล้บ้าน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องปรับอากาศ และประหยัดพลังงาน ลดค่าไฟฟ้า ร่วมรักษาสิ่งแวดล้อม ช่วยลดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้เช่นกัน ทั้งนี้ ผู้ที่สมัครเข้าร่วมกิจกรรมล้างแอร์ และได้รับการแจ้งยืนยันการเข้าร่วมกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว จะมีช่างล้างแอร์มืออาชีพในนาม กฟน. ติดต่อกลับไป โดยจะเริ่มให้บริการล้างแอร์ตั้งแต่วันที่ 1 มีนาคม นี้ เป็นต้นไป

#พลังงานเพื่อวิถีชีวิตเมืองมหานคร

Energy for city life, Energize smart living

 

///////////////////

 

▶️ Website TH : https://www.mea.or.th/content/detail/87/4356

▶️ GNews : https://gnews.apps.go.th/news?news=35947