กรมวิทย์ฯ บริการ คว้าถ้วย Bronze Award กับผลงาน “คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล” ในงาน “มหกรรมวิจัยฯ 64”

26 พฤศจิกายน 2564 กระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรม (อว.) โดยสำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จัดพิธีมอบรางวัล Thailand Research Expo 2021 Award และมอบโล่แสดงความขอบคุณแก่หน่วยงานที่นำผลงานร่วมนำเสนอภายในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) โอกาสนี้ กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) โดย ดร.กนิษฐ์ ตะปะสา ผู้อำนวยการกองวัสดุวิศวกรรม ผู้แทนกรมวิทยาศาสตร์บริการ เข้ารับรางวัล Bronze Award (เหรียญทองแดง) จาก ศ.ดร.นพ.ศิริฤกษ์ ทรงศิวิไล ปลัดกระทรวง อว. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์ และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพฯ

ผลงาน “คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล” ที่ได้รับรางวัล Bronze Award เป็นผลงาน ดร.จรูญ จันทร์สมบูรณ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และทีมงาน ซึ่งพัฒนาและออกแบบสูตรคอนกรีตให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทะเล สามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปที่สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล นำไปผลิตเป็นคอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างในพื้นที่สภาวะสิ่งแวดล้อมทะเล พื้นที่สัมผัสน้ำกร่อย ฯลฯ ช่วยให้สิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้น และสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้ นับเป็นอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ที่ได้คิดค้นงานวิจัยและพัฒนาผลงานซึ่งเป็นประโยชน์ต่อสภาพแวดล้อม เป็นที่ยอมรับของนักวิชาการ และสามารถต่อยอดไปสู่เชิงการค้าได้จริง