ปลัด สธ. เปิดอาคาร “100 ปี สธ.” รพ.กาฬสินธุ์ ให้บริการผู้ป่วยโรคเฉพาะทาง ลดความแออัด

ปลัดกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานเปิดอาคาร “100 ปี สธ.” โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เพื่อให้บริการ อุบัติเหตุ-ฉุกเฉินและบริการเฉพาะทางด้านต่างๆ ช่วยลดความแออัด ลดการรอคอยรักษาสำหรับประชาชนในจังหวัดกาฬสินธุ์และพื้นที่ใกล้เคียง

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2564 ที่ โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ จังหวัดกาฬสินธุ์ นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข ให้สัมภาษณ์หลังเป็นประธานเปิดอาคาร “100 ปี สธ.” โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ บุคลากรทางการแพทย์ในการปฏิบัติงาน ว่า อาคาร “100 ปี สธ.” โรงพยาบาลกาฬสินธุ์ เกิดขึ้นจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนในจังหวัดกาฬสินธุ์ ทั้งหน่วยงานราชการ ภาคเอกชน ตลอดจนประชาชนชาวกาฬสินธุ์ ร่วมกันระดมทุน โดยจัดทำโครงการต่างๆ ได้แก่ โครงการเดิน-วิ่ง-ปั่น ทุกก้าวเพื่อชาวกาฬสินธุ์, โครงการผ้าป่ามหากุศล และโครงการกอล์ฟการกุศล เพื่อขยายศักยภาพในการดูแลประชาชนทั้งในเขตจังหวัด และในพื้นที่ใกล้เคียง ให้ได้รับการรักษาในกลุ่มโรคเฉพาะทาง เป็นอาคารขนาด 5 ชั้น เริ่มเปิดให้บริการประชาชนตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563

ประกอบด้วยหน่วยบริการผู้ป่วยกลุ่มโรคต่างๆ อาทิ แผนกอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน, ศูนย์ส่องกล้อง, ห้องผ่าตัด (10 ห้อง), หอผู้ป่วยหนักศัลยกรรม, หอผู้ป่วยหนักอายุรกรรม, หอผู้ป่วยศัลยกรรมชาย-หญิง อุบัติเหตุ และระบบทางเดินปัสสาวะ, หน่วยเคมีบำบัด และStroke ICU รองรับผู้ป่วยได้ประมาณ 170 เตียง ซึ่งช่วยลดความแออัดของโรงพยาบาล และลดการรอคอยรักษาให้กับผู้ป่วย รวมทั้ง ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทาง ไปรักษายังโรงพยาบาลศูนย์ในเขตสุขภาพที่ 7 เช่น โรงพยาบาลขอนแก่น และโรงพยาบาลร้อยเอ็ด ลงได้

****************************** 28 พฤศจิกายน 2564