📢 นนท์ booster Pfizer

⭐️⭐️⭐️ เพิ่มเงื่อนไข ฉีด AstraZeneca เข็ม 2 ก่อน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 ⭐️⭐️⭐️

‼️ สำหรับผู้ที่ฉีดวัคซีน AstraZeneca ครบ 2 เข็ม และนับจากเข็ม 2 มาไม่น้อยกว่า 5 เดือน นับถึงวันฉีดวัคซีน Pfizer เป็นวัคซีนเข็ม 3 (ฉีด AstraZeneca เข็ม 2 ก่อน วันที่ 1 กรกฎาคม 2564 )

📍 สนามฉีด ศูนย์กีฬากำธน สินธวานนท์ การไฟฟ้าฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (บางกรวย) วันที่ 1 – 2 ธ.ค. 64

เปิดลงทะเบียน ตั้งแต่วันนี้ ถึง 30 พ.ย. 64 17.00 น.
https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/slot-23-booster

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบทราบวันนัด และสนามฉีดชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันที (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing