🎯 งานกาชาดปีนี้มีอะไร “ดี” 🎯

เข้าง่าย “ดี” ไม่ต้อง login

🧸 การแสดง ศิลปวัฒนธรรม กิจกรรม “ดี”

🎡 บ้านผีสิง ชิงช้าสวรรค์ทิพย์ “ดี”

🔮 ดูดวง เล่นเกม ก็ “ดี”

🎀 การประกวดขวัญใจงานกาชาดก็ “ดี”

🎊 14 วัน ไม่อยากให้พลาด

🎯 14-27 ธันวาคม 2564
www.redcrossfair.com 🎯

#คิดถึงนะงานกาชาด #งานกาชาด2564 #งานกาชาดออนไลน์