จังหวัดนครสวรรค์อัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯสยามบรมราชกุมารีในมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี2562

นายสุเทพ วงษ์พานิช รองผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์ เป็นประธานพิธีอัญเชิญถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ในมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี2562 ซึ่งมหกรรมประกวดสัตว์ปากน้ำโพ ปี2562 จัดระหว่างวันที่ 15 – 17 กุมภาพันธ์ นี้ บริเวณสนามหน้าแผนกอาหารสัตว์ กองการสัตว์และเกษตรกรรมที่3 กรมการทหารบก (กองเสบียงสัตว์) ร่วมกับงานรุ่งเรืองเมืองสี่แคว และ งานข้าวใหม่ปลามัน โดยการประกวดสัตว์ จะเริ่มตั้งแต่ 09.00 น. ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ เป็นการประกวดกระบือ ในพื้นที่นครสวรรค์ ทั้งรุ่นฟันน้ำนม ฟันแท้และกระบือเผือก การประกวดแพะเนื้อ ซึ่งมีเกษตรกรให้ความสนใจส่งสัตว์เข้าร่วมประกวดเพื่อชิงรางวัล  รวมทั้งเสวนาวิชาการ ในหัวข้อ  “แพะ – แกะ ตลาดยังสดใสจริงหรือ ”  ซึ่งภายในงานยังมีสินค้าปศุสัตว์ สินค้าโอทอป กลุ่มเกษตร และกิจกรรมอื่น ๆ  อีกมากมาย