ก.เกษตร ชี้แจงพาราควอต

นายลักษณ์ วจนานวัช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ พร้อมด้วยนายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และ ดร.เสริมสุข สลักเพ็ชร์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร ชี้แจงความคืบหน้าการดำเนินการตามมาตรการจำกัดการใช้วัตถุอันตรายทั้ง ๓ ชนิด (สารพาราควอต ไกลโฟเซต และคลอร์ไพริฟอส) ณ ห้องประชุม 124 กระทรวงเกษตรและสหกรณ์