กรมส่งเสริมวัฒนธรรม จัดกิจกรรม “แม่อยู่ในคุก ลูกอยู่ในครรภ์ ชวนกันอ่านหนังสือเล่มแรก”

นายชาย  นครชัย อธิบดีกรมส่งเสริมวัฒนธรรม เปิดเผยว่า ตามมติคณะรัฐมนตรีว่าด้วยเรื่อง ความเห็นชอบแผนแม่บทส่งเสริมวัฒนธรรมการอ่านเพื่อสร้างสังคมแห่งการเรียนรู้ พ.ศ. ๒๕๖๐ – ๒๕๖๔ โดยเมื่อปี 2561 ที่ผ่านมา กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ กรมราชทัณฑ์ ร่วมมือกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้จัดนิทรรศการ 100 เล่ม หนังสือดีสำหรับเด็ก โดยเริ่มจากกลุ่มผู้ต้องขังหญิงตั้งครรภ์ หรือมีบุตรในพื้นที่เรือนจำและทัณฑสถาน นั้น

ล่าสุด วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 กรมส่งเสริมวัฒนธรรม และ กรมราชทัณฑ์ ร่วมมือกับ มูลนิธิหนังสือเพื่อเด็ก ได้ดำเนินการจัดโครงการ “แม่อยู่ในคุก ลูกอยู่ในครรภ์ ชวนกันอ่านหนังสือเล่มแรก” ด้วยหวังว่า จะเป็นหนทางที่สำคัญที่ทำให้แม่ซึ่งเป็นผู้ต้องขังในทัณฑสถานได้พบและใช้เวลาอยู่กับลูกอย่างมีความหมาย พร้อมเป็นการผ่อนคลายความตึงเครียดในชีวิตของแม่ได้เป็นอย่างดี โดยมอบหมายให้นางพิมพ์รวี วัฒนวรางกูร ที่ปรึกษาด้านการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์ และข้าราชการ เจ้าหน้าที่กลุ่มติดตามและประเมินผล สำนักงานเลขานุการกรม เข้าร่วมกิจกรรมดังกล่าว ณ ทัณฑสถานหญิงกลาง ถนนงามวงศ์วาน เขตจตุจักร กรุงเทพฯ

นายชาย กล่าวต่อว่า หนังสือถือเป็นการบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์แห่งความสุขในครอบครัวอย่างได้ผล แต่มีแม่กลุ่มหนึ่งที่ต้องอุ้มท้อง และคลอดลูกในคุก ซึ่งมีอยู่จำนวนไม่น้อยในประเทศไทย ด้วยความเข้าใจในสภาพการเป็นแม่ว่ายากลำบากแล้ว แต่แม่ในทัณฑสถานเหล่านี้ ต้องมีภาระทั้งทางกายภาพและอารมณ์มากกว่าแม่ปกติหลายเท่า เป็นความเจ็บปวดที่ต้องเผชิญจากผลของการกระทำของตัวเอง แต่ในฐานะแม่ ผู้หญิงกลุ่มนี้ได้แต่หวังว่า ความผิดพลาดในชีวิต จะไม่กลายเป็นตราบาปในชีวิตลูกไปด้วย และเพื่อให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่อยู่ระหว่างตั้งครรภ์ หรือมีบุตรอายุ ๐-3 ปี ที่อยู่ระหว่างต้องโทษให้ได้รับความรู้ผ่านกิจกรรมส่งเสริมการอ่าน เพื่อพัฒนาตนเองในระหว่างต้องโทษ สร้างพฤติกรรมรักการอ่าน รวมทั้งสนับสนุนให้ได้มีโอกาสแสวงหาความรู้จากการอ่านหนังสือ นำมาสู่การพัฒนาตนเองให้สามารถดำเนินชีวิตในสังคมได้อย่างเป็นสุข ทั้งยังเป็นการกระตุ้นให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเรื่องการพัฒนาเด็ก และครอบครัวนำไปขยายผล นำสู่การขยายผลไปยังทัณฑสถานทั่วประเทศต่อไป

กิจกรรมที่จัดขึ้นในวันนี้ ประกอบด้วย การสอนวิธีอ่านหนังสือให้ลูก การอ่านปฏิกิริยาของลูกที่จะตอบสนองกับการอ่านอย่างไร พฤติกรรมที่ควรทำเวลาอยู่กับลูก โดยเฉพาะเน้นให้อ่านหนังสือให้ลูกฟัง เพราะจะเป็นการบ่มเพาะให้ลูกเกิดพฤติกรรมรักการอ่าน เนื่องจากเด็กจะเกิดการซึมซับ น้ำเสียง สีหน้า และภาษาของแม่ขณะที่อ่านหนังสือออกเสียงดัง ๆ และการสอนทำตุ๊กตาล้มลุกสำหรับเล่นกับลูกด้วย

***************************************************