กรมสุขภาพจิต จับมือ จังหวัดสงขลา รวมพลัง “สุข ด้วย ศิลป์” แบ่งปันความสุขให้ผู้ป่วย ผ่านผลงานศิลปะ

วันที่ (15 ก.พ.62) ที่โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา นายวีรนันทน์ เพ็งจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน “สุขด้วยศิลป์ กับ ศิลปินจิตอาสานานาชาติ 2019” ร่วมด้วย พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และศิลปินจิตอาสา รวม 12 ประเทศ จาก ประเทศมาเลเซีย สิงคโปร์ ฝรั่งเศส อิตาลี เกาหลี แคนาดา อินโดนีเซีย พม่า มองโกเลีย ฟิลิปปินส์ ออสเตรีย และประเทศไทย ตลอดจน ผู้ป่วยจิตเวชและญาติ เพื่อใช้ศิลปะเป็นสื่อกลางในการสร้างกำลังใจ สมาธิ  ความผ่อนคลาย ส่งเสริมภาพลักษณ์ และแบ่งปันความสุขให้กับผู้ป่วยจิตเวช

พญ.บุญศิริ จันศิริมงคล ผู้อำนวยการโรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าวว่า   การจัดงานครั้งนี้ จัดขึ้นเป็นปีที่ 2 ระหว่างวันที่ 13 -15 ก.พ. เป็นการรวมตัวของศิลปินจิตอาสาที่มากถึง 12 ประเทศ มากกว่าครั้งที่ผ่านมา ด้วยการเห็นถึงคุณค่าของงานศิลปะที่สามารถนำมาช่วยสร้างความผ่อนคลาย ลดปัญหาทางอารมณ์ มีสมาธิ ช่วยสร้างความสุขให้กับผู้ป่วยจิตเวชได้  โดยกิจกรรม ตลอด 3 วัน เป็นการทำ Workshop การวาดภาพลงบนพื้นผิวต่างๆ และที่เป็นไฮไลท์ คือ การระดมความร่วมมือจากทั้งศิลปิน เจ้าหน้าที่ ผู้ป่วย ญาติ ประชาชนทั่วไป ร่วมวาดภาพลงบนผนังอาคารโรงพยาบาล บริเวณหอผู้ป่วย ชั้น 1-4 และใกล้แผนก X-Ray งานวาดภาพบนผนังอาการอำนวยการ ด้วยเทคนิคสีสเปรย์ บนพื้นที่ 24 ตารางเมตร  ที่สะท้อนถึงเรื่องราวเกี่ยวกับการสร้างแรงบัลดาลใจด้านสุขภาพจิต

มีจำนวนผลงานแล้วเสร็จ ดังนี้ บริเวณกำแพงด้านใน 10 ชิ้นงาน งานวาดภาพผนังอาคารอำนวนการ 1 ชิ้นงาน งานแกะสลักหิน 1 ชั้นงาน งานวาดผนังหอผู้ป่วย/ผนังอาคาร 11 ชิ้นงาน งานวาดเฟลม 37 ชิ้นงาน ถุงผ้า 42 ใบ ชุดจานแก้วดินเผา 100 ชิ้น ซึ่งผลงานที่สร้างสรรค์ขึ้นทั้งหมด ได้รับการส่งมอบให้เป็นสาธารณสมบัติของ รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ และจังหวัดสงขลา ในวันนี้โดย ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นผู้รับมอบ

กิจกรรม “สุขด้วยศิลป์ กับศิลปินจิตอาสานานาชาติ 2019” ตลอด 3 วันนี้  ถือเป็นการเปิดโอกาสให้ศิลปินจิตอาสาทั้งจากเอเชียและยุโรป ตลอดจน ผู้ป่วย ญาติ และประชาชนทั่วไป ได้มีส่วนร่วมในการสร้างสรรค์สิ่งดีงามร่วมกันผ่านงานศิลปะที่หลากหลาย แสดงออกถึงศักยภาพ ก่อให้เกิดความภาคภูมิใจ ตลอดจนช่วยสร้างสีสัน ความสดใส ให้กับโรงพยาบาล อีกทั้งเป็นการเปิดบ้านเสริมสร้างภาพลักษณ์ใหม่ให้กับโรงพยาบาลจิตเวช ที่จะทำให้ผู้ป่วยหรือผู้มีปัญหาสุขภาพจิต รวมทั้งประชาชนทั่วไป ได้สัมผัสถึงบรรยากาศที่ดูเป็นมิตร ไม่น่ากลัว เกิดความรู้สึกผ่อนคลาย เกิดทัศนคติที่ดีต่อปัญหาสุขภาพจิต ส่งเสริมการเข้าถึงบริการสุขภาพจิตได้มากยิ่งขึ้น ซึ่งปัจจุบัน โรงพยาบาลจิตเวชสงขลาราชนครินทร์ มีผู้ป่วยเข้ารับบริการโดยเฉลี่ย ผู้ป่วยใน 2,000 ราย/ปี ผู้ป่วยนอก 70,000 คน/ปี  ส่วนใหญ่เป็นผู้ป่วยโรคจิตเวชจากสารเสพติดและโรคจิตเภท  ผอ.รพ.จิตเวชสงขลาราชนครินทร์ กล่าว

**********************************************************