อธิบดี DSI ลงพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน เขตพื้นที่อนุญาตของเทคนิคถลางในคดีพิเศษที่ 59/2564

วันศุกร์ที่ 26 พฤศจิกายน 2564 นายไตรยฤทธิ์ เตมหิวงศ์ อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ ลงพื้นที่เพื่อให้เห็นสภาพพื้นที่จริง ในคดีพิเศษที่ 59/2564 อันสืบเนื่องจากทางวิทยาลัยเทคนิคถลาง จ.ภูเก็ต ได้ร้องขอความอนุเคราะห์บุคลากรเข้าเก็บข้อมูลและตรวจสอบพื้นที่ของวิทยาลัยเทคนิคถลาง ที่ได้รับอนุมัติจากกรมป่าไม้ ให้เข้าใช้ประโยชน์ในพื้นที่ป่าสงวนแห่งชาติป่าบางขนุน ท้องที่ตำบลเทพกษัตรี อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต เพื่อจัดตั้งวิทยาลัยเทคนิคภูเก็ต แห่งที่ 2 (วิทยาลัยเทคนิคถลาง) เนื้อที่รวม 142 ไร่ 1 งาน 17 ตารางวา กำหนดเวลา 30 ปี ตั้งแต่วันที่ 23 มกราคม 2540 – 22 มกราคม 2570 โดยได้ลงนามในบันทึกรับทราบและรับรองที่จะปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขแนบท้ายประกาศกรมป่าไม้ เมื่อวันที่ 8 เมษายน 2540 ซึ่งมีหน้าที่ดูแล ป้องกันรักษาพื้นที่ ตามเงื่อนไขที่กรมป่าไม้กำหนด ซึ่งพบว่ามีบุคคลเข้าไปยึดถือ ครอบครองที่ดินที่วิทยาลัย ได้ขออนุญาตจากกรมป่าไม้ให้ใช้ประโยชน์ เป็นเหตุให้วิทยาลัยไม่สามารถเข้าบริหารจัดการพื้นที่ได้ตามกฎหมาย

อธิบดีกรมสอบสวนคดีพิเศษ กล่าวว่า ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องดังกล่าว จึงมอบหมายให้กองคดีทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และกองเทคโนโลยีและศูนย์ข้อมูลการตรวจสอบ ร่วมกันรับผิดชอบดำเนินการ โดยในวันนี้ตนได้เดินทางมาราชการในจังหวัดภูเก็ต จึงได้เข้าพื้นที่ดูสภาพที่เกิดขึ้นจริงในพื้นที่ร่วมกับนายโชคชัย เสือสาวถี ผู้อำนวยการส่วนป้องกันรักษาป่า และควบคุมไฟป่า สำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 และนายสรกฤษณ สิงห์คำ ผู้อำนวยการศูนย์ป่าไม้ภูเก็ต/หัวหน้าสวนป่าบางขนุน พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ป่าไม้สำนักบริหารจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่ 12 และสวนป่าบางขนุน ผู้รับผิดชอบพื้นที่ ทราบว่าพื้นที่สวนป่าบางขนุนมีเนื้อที่มากกว่า 5 พันไร่ มีหน่วยงานราชการได้รับอนุญาตให้เข้าใช้พื้นที่ รวม 7 หน่วยงาน รวมทั้งวิทยาลัยเทคนิคถลางด้วย จะได้กำชับให้คณะพนักงานสอบสวนคดีพิเศษที่รับผิดชอบ ประสานความร่วมมือกับกรมป่าไม้และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เร่งสืบสวนสอบสวนรวบรวมพยานหลักฐาน เพื่อดำเนินการทางคดีอย่างรวดเร็วรอบด้าน เพื่อให้เกิดความเป็นธรรม และดำเนินการเพื่อรักษาผลประโยชน์ด้านทรัพยากรธรรมชาติอันเป็นสมบัติของชาติต่อไป