CPF R&D Center โชว์ ‘นวัตกรรมโปรไบโอติก-เครื่องดื่มโปรตีน จากเนื้อไก่’ เพื่อสุขภาพ

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ (CPF R&D Center) ในเครือ บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน) หรือซีพีเอฟ ร่วมจัดบูธแสดงนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารเสริมโปรไบโอติกเพื่อสุขภาพ รวมทั้งงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซท จากเนื้อไก่ ในงานมหกรรมวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) จัดโดย สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ร่วมกับหน่วยงานเครือข่ายในระบบวิจัยทั่วประเทศ

นางปาริฉัตร เหลืองทองคำ ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ สำนักวิจัยอาหาร ศูนย์วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารซีพีเอฟ กล่าวว่า การออกบูธในครั้งนี้ CPF R&D Center เลือกผลิตภัณฑ์ที่เป็นกระแสความสนใจเกี่ยวกับการเสริมสร้างสุขภาพให้แข็งแรง จำนวน 2 ชิ้น ได้แก่ อาหารเสริมบิฟิโอ โปรไบโอติก พลัส ประกอบไปด้วยจุลินทรีย์โปรไบโอติก ทั้งหมด 5 สายพันธุ์ มีส่วนช่วยส่งเสริมสุขภาพลำไส้ ปรับสมดุลจุลินทรีย์ให้มีอัตราส่วนของจุลินทรีย์ดีที่เหมาะสม รวมทั้งช่วยกระตุ้นระบบภูมิคุ้มกัน ป้องกันภูมิแพ้ หวัด และไข้หวัด อีกหนึ่งงานวิจัย คือ เครื่องดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซท จากเนื้อไก่ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีกรดอะมิโนอิสระสูง ร่างกายสามารถดูดซึมไปใช้ประโยชน์ได้โดยไม่ต้องผ่านกระบวนการย่อยในระบบทางเดินอาหาร ช่วยสังเคราะห์โปรตีนและซ่อมแซมกล้ามเนื้อเพื่อการเจริญเติบโต และสร้างภูมิต้านทานให้ร่างกาย นอกจากนี้ ยังช่วยสร้าง เซโรโทนิน (Serotonin) ซึ่งมีส่วนสำคัญในด้านอารมณ์ด้วย

“อาหาร นอกจากจะมีรสชาติอร่อย ยังต้องดีต่อสุขภาพ โดยอาหารที่ดีต้องร่วมปกป้องร่างกายไม่ให้เกิดโรค เสมือนเป็นยา ใช้อาหารเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกัน ซีพีเอฟ ทุ่มเทพัฒนาอาหารให้ดียิ่งขึ้นและเข้าถึงผู้บริโภคที่มีความหลากหลาย ซึ่งการใช้องค์ความรู้ต่างๆ มาสร้างสรรค์อาจใช้เวลานาน แต่จะช่วยส่งเสริมด้านความยั่งยืน” นางปาริฉัตร กล่าว

ด้าน ดร.สุดารัตน์ เล็ดลอด นักวิจัยผู้เชี่ยวชาญด้านวิจัยและพัฒนาอาหาร ซีพีเอฟ กล่าวว่า ในงานนวัตกรรมอาหารฯ ครั้งนี้ ได้นำ นวัตกรรมชุดตรวจจำแนกเชื้อที่มีการปนเปื้อนในภาคการผลิต ตั้งแต่ฟาร์มจนถึงโรงงาน เก็บเป็น DNA Barcode เพื่อใช้ในการตรวจสอบย้อนกลับ ไปยังต้นตอของแหล่งเชื้อ เพื่อสร้างความมั่นใจแก่ผู้บริโภคด้านความปลอดภัยของอาหาร รวมถึงการแก้ปัญหาอย่างยั่งยืนจากผู้ผลิตก่อนส่งออกไปยังผู้บริโภค ในอนาคตหากพบเชื้อที่ส่งผลกระทบต่อความไม่ปลอดภัยทางด้านอาหาร เราจะมีข้อมูลในการตรวจสอบเชื้อเพื่อแก้ปัญหา ซึ่งเป็นประโยชน์ในการพัฒนาเครื่องมือและเทคโนโลยีใหม่ๆ ในภาคอุตสาหกรรม

ศูนย์วิจัยและพัฒนาอาหารซีพีเอฟ มุ่งมั่นศึกษาวิจัยและพัฒนาอาหารตลอดห่วงโซ่การผลิต ตั้งแต่ FEED-FARM-FOOD ภายใต้แนวทาง “PUT OUR HEART INTO FOOD” ทั้งด้าน INNOVATION นวัตกรรมอาหารเพื่อสุขภาพที่ดีและชีวิตที่มีความสุขขึ้น ด้าน PEOPLE ให้ความสำคัญกับคน ผู้บริโภค ตลอดจนพนักงานและพันธมิตรทางธุรกิจ และด้าน PLANET ลดการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ ลดมลพิษจากการผลิต และลดขยะจากบรรจุภัณฑ์อาหาร เพื่อสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน เพื่อสร้างมั่นใจให้แก่ผู้บริโภคได้รับสินค้าคุณภาพ อร่อย สะอาด และปลอดภัย ตอบโจทย์เทรนด์ของโลกอนาคต สู่การเป็น “ครัวของโลกที่ยั่งยืน” ./