“บิ๊กอู๋” มอบทุน รพ.ตำรวจ ช่วยเหลือนักศึกษาพยาบาลตำรวจขาดแคลนทุนทรัพย์

รมว.แรงงาน ประธานมูลนิธิ พล.ต.อ.อดุลย์ แสงสิงแก้ว มอบทุนการศึกษาแก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ ช่วยเหลือเป็นค่าใช้จ่ายในการศึกษา และบริจาคเงินแก่ รพ.ตำรวจ

พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ประธานมูลนิธิ พล.ต.อ. อดุลย์ แสงสิงแก้ว เป็นประธานในพิธีมอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ และมอบเงินบริจาคให้กับโรงพยาบาลตำรวจ โดยมี พล.ต.ท. วิฑูรย์ นิติวรางกูร ให้การต้อนรับและกล่าวรายงาน ณ โรงพยาบาลตำรวจ

สำหรับวิทยาลัยพยาบาลตำรวจ เป็นสถาบันผลิตพยาบาลที่มีความรู้ ความสามารถ ในวิชาชีพ มุ่งเน้นการเสริมสร้างระเบียบวินัย และปลูกจิตอาสา ปัจจุบันมีนักศึกษาพยาบาลตำรวจ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาล รวมทั้งสิ้น 332 คน ทั้งนี้นักศึกษาพยาบาลตำรวจ และนักเรียนผู้ช่วยพยาบาลตำรวจส่วนหนึ่งยังขาดแคลนทุนทรัพย์ค่าใช้จ่ายในการศึกษาเล่าเรียน และสมควรได้รับการอนุเคราะห์การช่วยเหลือ โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นักศึกษาพยาบาลตำรวจ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2558 เป็นต้นมา จำนวน 10 ทุน ทุนละ 10,000 บาท เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 100,000 บาท จนถึงปัจจุบัน

โอกาสเดียวกันนี้ พล.ต.อ.อดุลย์ฯ ยังได้บริจาคเงินให้กับห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง กลุ่มงานทันตกรรม โรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 158,000 บาท และบริจาคให้กับห้องรับรองผู้บังคับบัญชาระดับสูง ห้องจิตตาลานโรงพยาบาลตำรวจ จำนวน 100,000 บาท รวมทั้งสิ้น 358,000 บาท และทางโรงพยาบาลตำรวจจะนำเงินที่ได้รับบริจาคในครั้งนี้ ไปดำเนินการให้เกิดประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ต่อไป