‘กรมเจรจาฯ’ จัดสัมมนากฎถิ่นกำเนิดสินค้าฯ ภายใต้ FTA อาเซียน – จีน เสริมแกร่งผู้ประกอบการสงขลา

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศบุกภาคใต้ เดินทางสู่สงขลา จัดสัมมนาแนะช่องทางใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเออาเซียน-จีน สร้างโอกาสและแต้มต่อทางการค้าให้ผู้ประกอบการ เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก

 

นางอรมน ทรัพย์ทวีธรรม อธิบดีกรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยว่า กรมฯ ได้ลงใต้จัดสัมมนาเรื่อง “กฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน” ในวันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2562 ณ โรงแรมคริสตัล อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจแก่ผู้ประกอบการเรื่องกฎถิ่นกำเนิดสินค้าเฉพาะรายสินค้าภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน (ฉบับปรับปรุง) ซึ่งจะมีผลบังคับใช้ในวันที่ 1 กรกฎาคม 2562 โดยหากเอกชนมีความเข้าใจในเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้าก็จะสามารถใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้ความตกลงการค้าเสรีอาเซียน-จีนได้เต็มที่ รวมทั้งได้เชิญผู้เชี่ยวชาญจากกรมศุลกากร กรมการค้าต่างประเทศ สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย สำนักงานพาณิชย์จังหวัดสงขลา และหอการค้าจังหวัดสงขลา ร่วมเสวนาในหัวข้อ “ค้าขายกับจีนให้ได้กำไรด้วยกฎถิ่นกำเนิดสินค้าฉบับใหม่” และ “โอกาสทางการค้าของไทยกับการใช้ประโยชน์จากความตกลงการค้าเสรีอาเซียน – จีน” ซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องจากที่กรมฯ ได้ลงพื้นที่จัดสัมมนาในภูมิภาคต่างๆ ในช่วงที่ผ่านมาเพื่อให้ข้อมูลเรื่องนี้ เช่น นครพนม กรุงเทพฯ และน่าน เป็นต้น

 

นางอรมน เสริมว่า กรมฯ เห็นว่าสงขลาเป็นจังหวัดที่มีผู้นำเข้า-ส่งออกสินค้าจำนวนมาก งานสัมมนาจะช่วยให้ผู้ประกอบการสร้างโอกาสและแต้มต่อทางการค้าด้วยการใช้ประโยชน์จากความตกลงเอฟทีเออาเซียน-จีน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันทางการค้าในเวทีโลก โดยจีนเป็นคู่ค้าอันดับ1 ของไทยทั้งการนำเข้าและส่งออก โดยในปี 2561 การค้าของไทยกับจีนมีมูลค่าการค้ากว่า 80.1 พันล้านเหรียญสหรัฐ แบ่งเป็นการส่งออกจากไทยไปจีน 30.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ และการนำเข้าจากจีน 49.9 พันล้านเหรียญสหรัฐ โดยสินค้าส่งออกหลักของไทย เช่น เม็ดพลาสติก ผลิตภัณฑ์ยาง เคมีภัณฑ์ เครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ และยางพารา สินค้านำเข้าหลักของไทย เช่น เครื่องจักรไฟฟ้า เครื่องจักรกล เครื่องใช้ไฟฟ้าในบ้าน เคมีภัณฑ์ และเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์และส่วนประกอบ เป็นต้น ซึ่งที่ผ่านมา ไทยได้ใช้สิทธิประโยชน์จากเอฟทีเออาเซียน-จีนในการส่งออก (มกราคม-พฤศจิกายน 2561) มูลค่า 16.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 53.7 ของมูลค่าการส่งออกไปจีน และใช้สิทธิเอฟทีเออาเซียน-จีนในการนำเข้า (มกราคม-พฤศจิกายน 2561) มูลค่า 12.2 พันล้านเหรียญสหรัฐ หรือร้อยละ 26.6 ของการนำเข้าจากจีน ซึ่งหากผู้ประกอบการนำเข้า-ส่งออกสินค้ามีความเข้าในเรื่องถิ่นกำเนิดสินค้า จะช่วยเพิ่มโอกาสให้ผู้ประกอบการในการใช้สิทธิพิเศษทางภาษีภายใต้เอฟทีเออาเซียน-จีน มากขึ้น

ทั้งนี้ กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศให้ความสำคัญในการรับฟังข้อมูล ข้อคิดเห็น และเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรีให้แก่ประชาชนในภูมิภาคต่างๆ ทั่วประเทศ หากผู้ประกอบการต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับกฎถิ่นกำเนิดสินค้า หรือข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับความตกลงการค้าเสรี สามารถสืบค้นข้อมูลได้ผ่านทาง http://www.dtn.go.th/ และ http://ftacenter.dtn.go.th หรือสอบถามได้ที่ FTA Center ชั้น 3 กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ Call Center หมายเลข 0 2507 7555 และทาง e-mail : ftacenter@dtn.go.th

————————————

กรมเจรจาการค้าระหว่างประเทศ กระทรวงพาณิชย์