เครือข่าย OTOP “เฮลั่น” พช.ศรีสะเกษ จัดงานลานออดหลอดซอดศรีเกษ (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid -19) 2 วันฟันรายได้ครึ่งล้านบาท กระตุ้นเศรษฐกิจฐานราก สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 19.30 น. ณ ลานออดหลอดซอดศรีเกษ -ข้างธนาคารกรุงไทย (ศาลหลักเมือง) จ.ศรีสะเกษ นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ กล่าวว่าจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ทำให้ประเทศไทยอยู่ในภาวะวิกฤติ ส่งผลกระทบในวงกว้างต่อการใช้ชีวิตของประชาชนทั่วประทศ โดยเฉพาะอย่างยิ่งต่อรายได้ของประชาชนผู้มีรายได้น้อย และผู้ประกอบการ OTOP จึงมีดำริมอบหมายให้สำนักงานพัฒนาชุมชนจังหวัดศรีสะเกษ ร่วมกับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดศรีสะเกษ จัดกิจกรรมกระตุ้นเศรษฐกิจคนเมืองศรี “งานออดหลอดซอดศรีสะเกษ” ทุกสิ้นเดือนโดยในเดือนพฤศจิกายนนี้กำหนดจัดงานในวันที่ 24-26 พ.ย.2564 ณ บริเวณข้างศาลหลักเมือง

ภายในงานพบกับทัพสินค้า OTOP สินค้าของดี๊เมืองศรีเกษ ,ผลผลิตจากครัวเรือนต้นแบบ โคก หนอง นา พช.,มหกรรมผ้าทอเบญจศรี “ผ้าศรีลาวา ผ้าศรีกุลา ผ้าศรีมะดัน ผ้าศรีลำดวน และผ้าศรีมะเกลือ” นำของดี๊เมืองศรีเกษ จาก 22 อำเภอ รวมไว้ในงาน ณ ลานออดหลอดซอดศรีเกษ (วิถีใหม่ New Normal สู้ภัย Covid -19) สินค้าพื้นเมืองจากผู้ประกอบการโดยตรง นอกจากนี้ยังมีการแสดงทางวัฒนธรรม และแสดงดนตรีจากวงดนตรีมากมาย เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยว รวมทั้งพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชน โดยการพัฒนาเศรษฐกิจฐานรากให้มีความมั่นคง กระจายรายได้สู่ประชาชน สามารถพึ่งตนเองได้อย่างยั่งยืน

ในการนี้ เป็นโอกาสอันดี นายชัยยงค์ ผ่องใส ผู้อำนวยการกลุ่มงานส่งเสริมการพัฒนาชุมชน รักษาราชการแทนพัฒนาการจังหวัดศรีสะเกษ พร้อมเจ้าหน้าที่พัฒนาชุมชน จังหวัด/อำเภอ จัดกิจกรรมส่งเสริมการจำหน่าย สร้างบรรยากาศแสนอบอุ่น รวมถึงเปิดเวทีให้เยาวชนแสดงในช่วงเย็นจากน้องๆ วง Little Wings รร.ศรีสะเกษวิทยาลัย เอาใจ แฟนคลับ แฟนพันธุ์แท้ทุกช่วงวัย อย่าลืมแวะ ชม ช้อป ชิม แชร์ สร้างรายได้กระจายสู่ชุมชน

ในที่ 25 พฤศจิกายน 2564 ยอดจำหน่าย 313,640 บาท รวมยอดจำหน่ายสองวัน 550,640 บาท

การจัดงานในครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจการค้าในระดับฐานรากให้มีการขยายตัวจากรายได้ที่เกิดจากการจำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP เพิ่มช่องทางการตลาดสินค้าหนึ่งตำบลหนึ่งผลิตภัณฑ์และเผยแพร่ภูมิปัญญาที่มีในท้องถิ่นชุมชน เป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวางมากขึ้น ให้เศรษฐกิจฐานรากมั่นคง และชุมชนพึ่งตนเองได้เพื่อส่งเสริมเศรษฐกิจฐานราก กระจายรายได้สู่ชุมชน เสริมสร้างศักยภาพกลุ่ม OTOP ยกระดับคุณภาพชีวิตอย่างยั่งยืน

ทั้งนี้ กิจกรรมดังกล่าว นายวัฒนา พุฒิชาติ ผู้ว่าราชการจังหวัดศรีสะเกษ ได้เน้นย้ำให้นักท่องเที่ยวที่จะมาร่วมงานมั่นใจว่า กิจกรรมภายในงานดำเนินการภายใต้มาตรการควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยการจัดจุดคัดกรอง ตรวจวัดอุณหภูมิ เจลแอลกอฮอล์ เว้นระยะห่าง และสวมหน้ากากอนามัยอย่างเคร่งครัดเชิญทุกท่าน ร่วมงานตั้งแต่วันที่ 24 – 26 พฤศจิกายน 2564 นี้ ณ ลานออดหลอดซอดศรีสะเกษ บริเวณเยื้องศาลหลักเมือง ตั้งแต่เวลา 08.30-20.00 น. ร่วมกัน ชม ชิม ช้อปแชร์ กระจายรายได้ช่วยคนเมืองศรี