ออป.เขตลำปาง ร่วมกับหน่วยงานพันธ์มิตร จัดกิจกรรมลดปัญหาไฟป่า – หมอกควัน – ฝุ่นละออง

เมื่อวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562 นายสัมฤทธิ์ พัฒนโชติ หัวหน้างานสวนป่าแม่ทรายคำ ผู้แทน ออป.เขตลำปาง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่ในสังกัด ร่วมกับ คณะผู้แทนจากนิคมสร้างตนเองกิ่วลม , องค์การบริหารส่วนตำบลนิคมพัฒนา , ผู้นำชุมชนและราษฎรในท้องถิ่น กว่า 60 คน เข้าร่วมกัน “ทำแนวกันไฟ” ภายใต้ชื่อกิจกรรม “ทำแนวกันไฟแก้ไขปัญหาหมอกควันไฟป่า” ตามโครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูที่ป่าไม้ส่วนกลางในเขตนิคม ประจำปีงบประมาณ 2562 โดยการกำจัดเศษใบไม้ ใบหญ้ากิ่งไม้แห้ง ซึ่งรวมถึงเชื้อเพลิงอื่นๆ ที่เป็นสาเหตุของการเกิดไฟป่า และยังเป็นการป้องกันไม่ให้เกิดไฟป่าลุกลามเข้าไปในบริเวณที่ป่าสงวนนิคมสร้างตนเองกิ่วลม และที่ตั้งของชุมชน

*********************************************************