รองผู้ว่าฯ อยุธยา เป็นประธานเปิดงาน ทีเส็บ กระตุ้นตลาดประชุมสัมมนารับเปิดประเทศ ชูเครื่องมือ “ประชุมเมืองไทย ปลอดภัยกว่า” และ “10 เส้นทางไมซ์สร้างสรรค์“

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.50 น. ณ ห้องมีทติ้งรูม 3 (M3) ชั้น 2 ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค จังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ (นาค-คะ-มาด) ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มอบหมายให้ นางสรัลพัชร ประโมทะกะ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานเปิดงาน “ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” โดยมี นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต ผู้อำนวยการฝ่ายบริหาร สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ (สสปน.) นายมานัส ทรัพย์มีชัย ประธานสภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยว จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ดร.สมพล รัชตพิมลชัย ประธานเจ้าหน้าที่บริหารการตลาด ศูนย์การค้าอยุธยาซิตี้พาร์ค พร้อมด้วยหน่วยงานภาคราชการและภาคเอกชน เข้าร่วมงานในครั้งนี้

นางสรัลพัชร ประโมทะกะ กล่าวว่า จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถือเป็นจังหวัดที่มีศักยภาพทั้งด้านภูมิศาสตร์ที่ตั้ง มีสถานที่ท่องเที่ยวทั้งทางธรรมชาติและทางประวัติศาสตร์มากมาย อีกทั้งเพียบพร้อมไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวกในการรองรับการจัดกิจกรรมก่อน ระหว่าง และหลังการประชุม เป็นเมืองที่มีความน่าสนใจในด้านธุรกิจการจัดประชุม การท่องเที่ยว งานแสดงสินค้าและนิทรรศการ หรือ อุตสาหกรรมไมซ์ (MICE) ทั้งนี้ สภาอุตสาหกรรมท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ร่วมกับ สำนักงานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการ(องค์การมหาชน) และศูนย์การค้าอยุธยาชิตี้พาร์ค จัดกิจกรรม “ไมซ์กับการขับเคลื่อนเศรษฐกิจ และการสร้างการรับรู้โครงการประชุมเมืองไทยปลอดภัยกว่า” ขึ้น เพื่อให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ได้มองเห็นประโยชน์และโอกาสที่จะเกิดขึ้นในแง่ของการสร้างรายได้เมื่อมีนักเดินทางธุรกิจเข้ามาใช้บริการในพื้นที่ และร่วมกันขับเคลื่อนเศรษฐกิจของจังหวัดในภาพร่วมไปด้วยกัน

ด้าน นายสราญโรจน์ สุทัศน์ชูโต กล่าวว่า ทีเส็บ (TCEB) วางแผนในการกระตุ้นการเดินทางของตลาดไมซ์ในประเทศ ควบคู่ไปกับการพัฒนาต่อยอดให้มีความยั่งยืนเพื่อลดความเสี่ยงในการพึ่งพาตลาดต่างประเทศเพียงอย่างเดียว โดยเน้นการประชุมสัมมนาภาครัฐและเอกชนเป็นกลไกขับเคลื่อน พร้อมกับการสร้างงานและกระจายรายได้สู่ภูมิภาค ซึ่งขณะที่หลายพื้นที่มีนโยบายผ่อนคลายการจัดกิจกรรมรับนโยบายเปิดประเทศ แต่ต้องปฏิบัติตามมาตรการปลอดภัยสำหรับองค์กร หรือ COVID Free Setting ไม่ว่าจะเป็นการจัดประชุม สัมมนา เปิดดำเนินการได้จนถึงเวลา 22.00 น. การจำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมไม่เกิน 500 คน ให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลา จัดให้มีช่วงเวลาพักเพื่อการระบายอากาศของห้องประชุม จัดเตรียมอาหารแบบแยกเป็นชุด และเว้นระยะห่างไม่ให้แออัด พร้อมทั้งดำเนินการตามแนวทางปฏิบัติการจัดงานไมซ์อย่างเคร่งครัด และได้พัฒนาระบบการขอรับการสนับสนุนให้เป็นรูปแบบดิจิทัลเต็มรูปแบบผ่านแพลตฟอร์ม ThaiMICEConnect.com ซึ่งเป็น e-MICE Marketplace ที่สมัครเข้าใช้บริการได้ง่าย ช่วยลดขั้นตอนต่างๆ ทำให้มีผู้ประกอบการไมซ์ให้ความสนใจขอรับการสนับสนุนเข้ามาเป็นจำนวนมาก ผู้สนใจสามารถสอบถามเพิ่มเติมได้ที่ Call Center โทร.02 793 3456 วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.30 น. เว้นวันหยุดนักขัตฤกษ์