ไทย – สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชุมความร่วมมือคุ้มครองยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงาน

‘ผู้ช่วยรัฐมนตรีแรงงาน’ และ ‘รก.ผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน’ เข้าร่วมประชุม World Government Summit 2019 และประชุมประชุม Abu Dhabi Dialogue ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ประชุมความร่วมมือคุ้มครองยกระดับคุณภาพชีวิตแรงงานในฐานะประเทศผู้ส่งและผู้รับแรงงาน

พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน พร้อมด้วย นายสมศักดิ์ อภิวันทนกุล ผู้ช่วยปลัดกระทรวงแรงงาน รักษาการในตำแหน่งผู้ตรวจราชการกระทรวงแรงงาน เป็นผู้แทนกระทรวงแรงงานเข้าร่วมการประชุม World Government Summit 2019 ณ เมืองดูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ระหว่างวันที่ 9 – 13 กุมภาพันธ์ 2562 ตามคำเชิญของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์และส่งเสริมการจ้างงานสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์

การประชุม World Government Summit เป็นการประชุมระหว่างประเทศ ที่สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี เพื่อเป็นเวทีสำหรับผู้นำรัฐบาล รัฐมนตรี เจ้าหน้าที่อาวุโสจากภาครัฐและเอกชน และผู้นำองค์การระหว่างประเทศทั่วโลก ในการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นและหารือในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาและการยกระดับคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ของประชาชน โดยมี เชค มูฮัมหมัด บิน รอชิด อัล มักตูม (Sheikh Muhammad bin Rashid Al Maktoum) รองประธานาธิบดีและนายกรัฐมนตรีแห่งสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ และเจ้าผู้ครองรัฐดูไบ ให้การอุปถัมภ์การประชุมดังกล่าว ซึ่งการประชุมครั้งนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ 7 มีผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 4,000 คน จาก 140 ประเทศทั่วโลก

หัวข้อหลักในการประชุมในปีนี้คือเรื่อง “อนาคตของงาน” (Future of Work) โดยรัฐบาลสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เชิญ Mr. Guy Ryder ผู้อำนวยการใหญ่องค์การแรงงานระหว่างประเทศ (ILO) มากล่าวปราศรัยกับที่ประชุม ร่วมเสวนาและบรรยายสรุปเกี่ยวกับรายงานของคณะกรรมาธิการโลกว่าด้วยอนาคตของงาน ซึ่งทาง ILO ได้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบ 100 ปี และได้เปิดตัวเมื่อเดือนมกราคม 2562 ที่เจนีวา สวิตเซอร์แลนด์ โดยรายงานดังกล่าว ชี้ให้เห็นถึงความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในโลกของการทำงาน อันเป็นผลมาจากความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างประชากร สภาพอากาศ และโลกาภิวัตน์ ซึ่งสิ่งสำคัญที่ ILO เน้นย้ำคือการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ การให้ความคุ้มครองทางสังคม และความร่วมมือของไตรภาคี ซึ่งจะเป็นส่วนสำคัญในการกำหนดนโยบายด้านแรงงานในอนาคต

พล.ต.อ. อำนาจ อันอาตม์งาม ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้มีการประชุม Abu Dhabi Dialogue ซึ่งเป็นการประชุมหารือระหว่างประเทศผู้รับและผู้ส่งแรงงาน เพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมระดับรัฐมนตรี Abu Dhabi Dialogue ครั้งต่อไปในปี 2019 ซึ่งได้มีการกำหนดให้ Future of Work เป็นหัวข้อหลักในการประชุมด้วย และในโอกาสรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรมนุษย์ฯ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เข้าพบหารือ ทวิภาคีกับผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน โดยได้มีการหารือเกี่ยวกับข้อเสนอของฝ่ายสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ในการปรับแก้บันทึกความเข้าใจระหว่างรัฐบาลไทยกับสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ว่าด้วยเรื่องแรงงาน ซึ่งได้มีการลงนามร่วมกันไว้เมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2550 เพื่อให้แรงงานไทยที่จะเดินทางเข้ามาทำงานในสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ได้รับการคุ้มครองดูแลให้ดียิ่งขึ้น

นอกจากนี้ ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงแรงงาน และคณะ ยังได้เข้าพบ นางวิภาวรรณ เบนนิแมน อุปทูตรักษาราชการแทน เอกอัครราชทูต ณ กรุงอาบูดาบี เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์แรงงานในสหรัฐอาหรับ  เอมิเรตส์ และได้เข้าเยี่ยมนายจ้างร้านอาหารไทย “ดอกบัวทะเลทราย” เพื่อให้กำลังใจแรงงานไทยที่ทำงาน ในร้านอาหารดังกล่าวกว่า 10 คน ในครั้งนี้ด้วย

*************************************************