กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 4 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วน

กรมทางหลวงชนบท รายงานสถานการณ์ถนนที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยใน 4 จังหวัด สามารถสัญจรผ่านได้ 7 สายทาง จัดเจ้าหน้าที่เตรียมพร้อมฟื้นฟูซ่อมแซมเส้นทางที่ได้รับผลกระทบหลังน้ำลดอย่างเร่งด่วน ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม

กรมทางหลวงชนบท (ทช.) โดยสำนักบำรุงทาง รายงานถึงสถานการณ์อุทกภัยในขณะนี้ (25 พ.ย. 64 เวลา 17.00 น.) ว่ามีถนนทางหลวงชนบทที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ พระนครศรีอยุธยา, ร้อยเอ็ด, สุพรรณบุรี และนครปฐม รวม 7 สายทาง สามารถสัญจรผ่านได้ ดังนี้

1. สายทาง อย.5034 แยกทางหลวงชนบท อย.3006 (กม.ที่ 0+900) – บ้านดอนทอง อ.ลาดบัวหลวง, เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 7+250)

2. สายทาง อย.3049 แยก ทล.340 (กม.ที่ 55+900) – บ้านบางตาเถร อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา น้ำท่วมสูง 10 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 8+530)

3. สายทาง สพ.4100 แยก ทล.3422 (กม.ที่ 27+020) – บ้านสองพี่น้อง อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วม 25 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 1+800 ถึง 2+000)

4. สายทาง สพ.005 สะพานบางแม่หม่าย – บางเลน อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วม 15 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+200 ถึง 0+700)

5. สายทาง สพ.014 สะพานบางซอ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+100 ถึง 0+200)

6. สายทาง นฐ.058 สะพานบางไผ่นารถข้ามแม่น้ำท่าจีน อ.บางเลน จ.นครปฐม น้ำท่วม 5 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 0+000 ถึง 0+363)

7. สายทาง รอ.033 ถนนเชิงลาดสะพานข้ามลำน้ำชี สะพานคุยโพธิ์ – หนองแก่ง อ.โพธิ์ชัย จ.ร้อยเอ็ด น้ำท่วมสูง 25 เซนติเมตร (ช่วง กม.ที่ 2+550 ถึง 3+150)

ทั้งนี้ ทช.ได้ติดตั้งป้ายเตือนประชาชน เตรียมความพร้อมบุคลากร เครื่องมือและเครื่องจักร เร่งเข้าซ่อมแซมฟื้นฟูสายทางที่ประสบอุทกภัยทันทีหลังน้ำลด เพื่อบรรเทาความเดือดร้อนให้กับประชาชน พร้อมทั้งติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ตามนโยบายของนายศักดิ์สยาม ชิดชอบ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม โดยประชาชนสามารถแจ้งเหตุอุทกภัยหรือสอบถามเส้นทางได้ที่สายด่วนกรมทางหลวงชนบท 1146