สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 11 หลังเปิดเรียน Onsite 16 พ.ย. 64)

🌟 วันที่ 25 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 94 ราย

🔴 เพศหญิง 53 ราย 🔵 เพศชาย 41 ราย

👥 ต่างชาติ 5 ราย (พม่า 2 ราย กัมพูชา 1 ราย และไม่ระบุ 2 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา

อำเภอบางบัวทอง 25 ราย

อำเภอบางกรวย 25 ราย

อำเภอเมือง 22 ราย

อำเภอบางใหญ่ 16 ราย

อำเภอปากเกร็ด 6 ราย

อำเภอไทรน้อย 0 ราย

🤧 มีอาการ 62 ราย คิดเป็น 65.96 %

😳 ไม่มีอาการ 32 ราย คิดเป็น 34.04 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

– ไม่เคยได้รับวัคซีน 39 ราย คิดเป็น 41.48%

– รับวัคซีน 1 เข็ม 5 ราย คิดเป็น 5.31%

AstraZeneca 2 ราย

Sinovac 0 ราย

Sinopharm 1 ราย

Pfizer 2 ราย

Moderna 0 ราย

– รับวัคซีน 2 เข็ม 44 ราย คิดเป็น 46.80%

Sinovac I + Sinovac II = 2 ราย

Sinovac I + AstraZeneca II = 8 ราย

Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย

Sinopharm I + Sinopharm II = 6 ราย

Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย

AstraZeneca I + AstraZeneca II = 27 ราย

AstraZeneca I + Pfizer II = 0 ราย

Pfizer I + Pfizer II = 1 ราย

Sputnik V I+ Sputnik V II = 0 ราย

– รับวัคซีน 3 เข็ม 2 ราย คิดเป็น 2.12%

Sinovac I+ Sinovac II + AstraZeneca III = 1 ราย

Sinovac I+ Sinovac II + Pfizer III = 1 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน

– พนักงานรับจ้าง (ไม่ระบุ) 8 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 9 ราย

– นักเรียน (ไม่ระบุ) 7 ราย ระบุโรงเรียนวัดพระเงิน

– พนักงานค้าขาย (ไม่ระบุ) 4 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– พนักงาน LINE MAN

– ช่างเสริมสวย แถวแจ้งวัฒนะ 14

– ทนายความ

– ทหารเรือ กรมอู่ทหารธนบุรี

– พนักงาน บริษัท ยูคอน

– ผู้ช่วยพยาบาล

– ผู้รับเหมา

– พนักงาน 7-11

– พนักงานการเงินนอก รพ.เกษมราษฎร์ อินเตอร์ฯ

– พนักงานขับรถส่งของ

– พนักงานบริษัท OTIS

– พนักงานบัญชี

– พนักงานร้านอาหาร

– พนักงานโรงงาน

🏨 ศูนย์บริหารจัดการการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโควิด-19 (One Stop Service) ทั้ง 6 อำเภอ 👉 ประกอบด้วยจุดตรวจหาเชื้อ (ATK/RT-PCR) สถานที่สังเกตอาการ จุดคัดกรอง (X-Ray ปอด) มีสถานที่ให้การรักษาพยาบาล (โรงพยาบาลสนาม/ศูนย์พักคอย) ศูนย์ส่งต่อกรณีผู้ป่วยไม่สามารถเดินทางเองได้ และศูนย์ติดต่อประสานงาน (🌟🌟🌟Update 19 สิงหาคม 2564🌟🌟🌟) https://www.facebook.com/102988938006022/posts/371312327840347/

😷 “ผู้ที่มีความเสี่ยง/สัมผัสใกล้ชิด ‼️‼️‼️ ให้ประเมินความเสี่ยงโควิด19 ได้ที่ https://agnosteam96.wixsite.com/nonselfcheck” (ถ้ามีความเสี่ยงสูงและอาการเร่งด่วนจะมีเจ้าหน้าที่ติดต่อไป ภายใน 24 ชั่วโมง)

🎯 ต้องการเข้าการดูแลที่บ้าน (Home Isolation) จังหวัด นนทบุรี 👉 https://www.facebook.com/944802815716443/posts/1737011546495562