แถลงการณ์สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีกรณีมีข่าวเผยแพร่ในโซเชียลมีเดียในวงกว้าง เกี่ยวกับห้องพักผู้ป่วยและการจำหน่ายผู้ป่วยล่าช้า ของโรงพยาบาลแถวเขตราชเทวี อันอาจก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

สืบเนื่องจากกรณีญาติผู้ป่วยร้องเรียนเรื่องการจำหน่ายผู้ป่วยล่าช้า การมีกล้องวงจรปิดในหอผู้ป่วย คุณภาพห้อง ระบบปรับอากาศและสุขอนามัยภายในห้องพักผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษของสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีเมื่อวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564  ทางสถาบันฯ ขอชี้แจงดังนี้

ผู้ป่วยอายุ 1 ขวบ เข้านอนรักษาตัวในสถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินีวันเสาร์ที่ 20 พฤศจิกายน 2564 ที่ห้องพิเศษชั้น 7 ด้วยเรื่องถ่ายเหลวและมีไข้ โดยมีประวัติถ่ายเหลวเป็นๆ หายๆ มา 1 เดือน ผู้ป่วยเคยผ่านการรักษาจากโรงพยาบาลเอกชนมาก่อน ๓ ครั้งโดยมีประวัติเคยพบเชื้อซาลโมเนลลา 1 ครั้งและได้รับยาปฏิชีวนะทุกครั้งที่นอนรักษาตัว ในครั้งนี้ผลการตรวจร่างกายผู้ป่วยพบว่ามีภาวะการขาดน้ำระดับเล็กน้อย ตรวจอุจจาระไม่พบเชื้อก่อโรคในทางเดินอาหาร ตรวจเลือดและปัสสาวะ ไม่พบความผิดปกติ ได้รักษาโดยการให้สารน้ำทางหลอดเลือดดำและให้ยาปฏิชีวนะชนิดรับประทานครอบคลุมเชื้อโรคที่อาจก่อโรคท้องร่วงในเด็กที่เคยได้รับยาฆ่าเชื้อมาก่อนระหว่างวันที่ 20-23 พฤศจิกายน 2564 และให้ยาเสริมแร่ธาตุสังกะสีที่ใช้ในภาวะท้องร่วง ทั้งนี้ได้ปรึกษาแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารมาตรวจเยี่ยมอาการในวันจันทร์และอังคารที่ 22-23 พฤศจิกายน 2564 ให้การวินิจฉัยว่าผู้ป่วยมีอุจจาระร่วงยืดเยื้อที่เป็นผลตามหลังการติดเชื้อทางเดินอาหารทำให้ระบบการย่อยและการดูดซึมผิดปกติ ได้แนะนำให้ปรับการรับประทานอาหารและปรับเปลี่ยนนมเป็นนมวัวสูตรปราศจากน้ำตาลแลคโตสและให้สังเกตอาการหลังเปลี่ยนสูตรนม โดยการตัดสินใจจำหน่ายผู้ป่วยออกจากโรงพยาบาลให้อยู่ในดุลยพินิจของแพทย์ประจำหอผู้ป่วย

การดูแลผู้ป่วยในหอผู้ป่วยพิเศษชั้น 7 มีทีมแพทย์ประจำบ้านสาขากุมารเวชศาสตร์ชั้นปีที่ 1 จำนวน 2 คน ชั้นปีที่ 3 เป็นหัวหน้าแพทย์ประจำบ้าน 1 คน ซึ่งทำหน้าที่ดูแลรักษา ตรวจเยี่ยมผู้ป่วยวันละอย่างน้อย 2 ครั้ง เช้าเย็นโดยมีแพทย์อาวุโสเป็นผู้กำกับดูแล 1 คน กรณีผู้ป่วยรายนี้แพทย์อาวุโสได้ตรวจเยี่ยมล่าสุดคือวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน ๒๕๖๔ เห็นว่าลักษณะเพิ่งเปลี่ยนสูตรนมเป็นวันแรกและอุจจาระยังเหลวอยู่จึงแนะนำให้สังเกตอาการต่ออีก 1 วันและจำหน่ายผู้ป่วยในวันอังคารที่ 24 พฤศจิกายน 2564 รวมระยะเวลานอนรักษาตัวทั้งสิ้น ๕ วัน โดยได้นัดติดตามอาการกับกุมารแพทย์เฉพาะทางด้านระบบทางเดินอาหารในวันที่ 8 ธันวาคม 2564

การเข้าพักรักษาตัวในครั้งนี้ ผู้ป่วยใช้สิทธิประกันสุขภาพถ้วนหน้า (บัตรทอง) และญาติผู้ป่วยได้รับทราบข้อมูลเกี่ยวกับสิทธิการรักษาพร้อมกับอัตราค่าห้องพิเศษรวมค่าอาหาร 2,300 บาท/วัน และการมีกล้องวงจรปิดในแต่ละห้องเพื่อติดตามอาการผู้ป่วยอย่างใกล้ชิดแล้ว ห้องพักผู้ป่วยมีอายุการใช้งาน 24 ปี ได้ปรับปรุงเป็นระยะ ระบบปรับอากาศได้ซ่อมบำรุงและล้างแอร์อย่างสม่ำเสมอสามารถใช้การได้ มีฝ้าหน้าห้องน้ำมีเชื้อราซึ่งอยู่ในระหว่างดำเนินการเปลี่ยนฝ้าเพดานแต่ได้อบรังสีอัลตราไวโอเลตและเครื่องฆ่าเชื้อราวันที่ 14 พ.ย 64 ส่วนความสะอาดของสุขภัณฑ์ในห้องน้ำและเสื้อผ้าผู้ป่วยทางสถาบันฯ ได้ตรวจสอบแล้วพบความบกพร่องตามข้อร้องเรียนจริง

ทางสถาบันฯ ได้ชี้แจงและดำเนินการแก้ไขตามข้อร้องเรียนทันทีที่ได้รับเรื่อง ญาติผู้ป่วยรับทราบรายละเอียดและมีความเข้าใจดีว่าสถาบันฯ ให้ความสำคัญกับการดูแลผู้ป่วยเด็กทุกคนและปรารถนาให้ผู้ปกครองไว้วางใจในการดูแลสุขภาพเด็ก ทางสถาบันฯ ขอขอบคุณสำหรับข้อร้องเรียนซึ่งมีประโยชน์ในการปรับปรุงบริการต่อไป