📢 แจ้งปรับสูตรการฉีดวัคซีนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 ที่สนาม Westgate Hall เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

💉 ขอปรับสูตรวัคซีน จาก AstraZeneca+Pfizer เป็น Pfizer+Pfizer

‼️ เงื่อนไข

สำหรับประชาชนชาวไทย ที่ยังไม่เคยได้รับวัคซีนมาก่อน

‼️ ท่าน ที่ลงทะเบียนสูตร AstraZeneca+Pfizer ไว้เดิม หากยืนยันรับสูตรเดิมตามที่ลงทะเบียน ให้แจ้งจุดลงทะเบียน เพื่อรับสูตร AstraZeneca+Pfizer ได้

*************************
ฉีดวัคซีนวันที่ 27 พฤศจิกายน 2564 จำนวน 10,000 คน ที่ Westgate Hall เซ็นทรัล พลาซ่า เวสต์เกต

📲 เปิดรับลงทะเบียนจนถึงวันที่ 26 พ.ย. 64 ก่อนเวลา 17:00 น.

https://www.xn--o3cdavpl4ezlya.com/nontprompt/wcontent/content_viewfile/ready-to-work-no9th

(รวมถึงผู้ที่เคยลงทะเบียนเดิมและยังไม่ได้รับการฉีดวัคซีนขอให้ลงทะเบียนใหม่ตามลิงค์นี้)

‼️ เป็นการลงทะเบียนแบบเลือกวันนัด และสนามฉีดแจ้งชัดเจนแล้ว ถือเป็นการยืนยันนัดทันทีหลังลงทะเบียนสำเร็จ (ไม่มีการแจ้ง SMS) ในใบนัดจะแสดงสถานที่นัด วันและเวลานัดหมายชัดเจน ขอให้ไปตามเวลานัดหมาย เพื่อเป็นไปตามมาตรการ Social Distancing