📣 จังหวัดนนทบุรีจัดพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดีวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว

💥 วันที่ 25 พ.ย.64  เวลา 09.30 น. ณ ลานพระบรมราชานุสาวรีย์ รัชกาลที่ 5 หน้าศาลากลางจังหวัดนนทบุรี นายอภิชัย อร่ามศรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรีและผู้อำนวยการลูกเสือจังหวัดนนทบุรี เป็นประธานในพิธีวางพวงมาลาและถวายราชสดุดี เนื่องในวันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ซึ่งเป็นวันคล้ายวันสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราวุธ พระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว (รัชกาลที่ 6)

💥 “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” ซึ่งเป็นวันสําคัญของคณะลูกเสือแห่งชาติ บรรดาลูกเสือ เนตรนารี บุคลากรทางการลูกเสือ และพสกนิกรชาวไทยทั้งปวง ลูกเสือทุกเหล่าได้น้อมสํานึกในพระมหากรุณาธิคุณ และแสดงความกตัญญู กตเวทิตาธรรม และถวายราชสดุดี ซึ่งเป็นประเพณีของลูกเสือที่ปฏิบัติมาอย่างต่อเนื่อง เพื่อถวายเป็นราชสักการะแด่พระผู้พระราชทานกําเนิดลูกเสือ ในโอกาสนี้ คณะลูกเสือเนตรนารีจากโรงเรียนต่าง ๆ ได้ร่วมบำเพ็ญประโยชน์สาธารณะด้วย

✍ ข่าว : สำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนนทบุรี
📸 ภาพ : ประยงค์ วิลัย ช่างภาพจังหวัดนนทบุรี