ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6

นายวิทัย รัตนากร ผู้อำนวยการธนาคารออมสิน นำคณะผู้บริหาร พนักงาน และลูกจ้างธนาคารออมสิน ประกอบพิธีวางพวงมาลาถวายเป็นราชสักการะพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 เนื่องใน “วันสมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า” เพื่อน้อมรำลึกเนื่องในโอกาสวันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จพระมงกุฎเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 6 พร้อมร่วมปฏิญาณตนในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต โปร่งใส ภายใต้โครงการ “ออมสินสีขาว โปร่งใส ไร้ทุจริต” ณ ธนาคารออมสินสำนักงานใหญ่ และสวนลุมพินี โดยมีอดีตพนักงานและหน่วยงานพันธมิตรร่วมในพิธี เมื่อวันที่ 25 พฤศจิกายน 2564