กคช. พร้อมเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562

การเคหะแห่งชาติพร้อมเปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 7 โครงการ 2,079 หน่วย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ราคาเริ่มต้น 707,000 บาท จองและทำสัญญาเพียง 5,000 บาท

ดร.ธัชพล กาญจนกูล ผู้ว่าการการเคหะแห่งชาติ กล่าวว่า การเคหะแห่งชาติได้ขับเคลื่อนนโยบายของรัฐบาลในการพัฒนาที่อยู่อาศัยสำหรับผู้มีรายได้น้อยได้มีที่อยู่อาศัยที่มีคุณภาพในระดับราคาที่สามารถรับภาระได้ เพื่อลดความเหลื่อมล้ำและสร้างความเป็นธรรมในสังคม ในโอกาสครบรอบก่อตั้ง 46 ปี ของการเคหะแห่งชาติ วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2562 จึงได้จัดงานรณรงค์เปิดขายโครงการที่อยู่อาศัยใหม่ 7 โครงการ จำนวน 2,079 หน่วย ในพื้นที่ 6 จังหวัด ประกอบด้วย โครงการนครนายก (พรหมณี 1) โครงการฉะเชิงเทรา (แปลงยาว 1) โครงการลพบุรี (พัฒนานิคม) โครงการชุมพร โครงการศรีษะเกษ (ระยะที่ 4 ส่วนที่ 1) โครงการศรีษะเกษ (ระยะที่ 4 ส่วนที่ 2) และโครงการสกลนคร (สว่างแดนดิน)

สำหรับรูปแบบอาคารมีทั้งบ้านเดี่ยวและบ้านแฝด 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 21 – 24.5 ตารางวา ราคาอยู่ระหว่าง 707,000 – 790,000 บาท และบ้านเดี่ยว 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ประมาณ 42 ตารางวา ราคาขาย 1,862,000 บาท พร้อมกันนี้ยังได้จัดโปรโมชั่นพิเศษสำหรับลูกค้าที่จองโครงการเพียงวางเงินจองและทำสัญญาเริ่มต้นเพียง 5,000 บาท คุณสมบัติของผู้จองโครงการ ประกอบด้วย สัญชาติไทย บรรลุนิติภาวะ กรณีจองโครงการที่มีราคาขายไม่เกิน 750,000 บาท ผู้จองต้องมีรายได้ไม่เกิน 40,000 บาทต่อเดือน กรณีจองโครงการที่มีราคาขายมากกว่า 750,000 บาทขึ้นไป ไม่จำกัดรายได้ของผู้จอง ส่วนหลักฐานการจอง ได้แก่ บัตรประจำตัวประชาชน ทะเบียนบ้าน หนังสือรับรองรายได้ และเงินจองโครงการในวันทำสัญญาตามที่การเคหะแห่งชาติกำหนด

ประชาชนที่สนใจสามารถจับจองโครงการได้ระหว่างวันที่ 22 กุมภาพันธ์ – 3 มีนาคม 2562 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30 น. ณ ศูนย์ชุมชนโครงการที่เปิดขาย และสำนักงานใหญ่ การเคหะแห่งชาติ พร้อมรับโปรโมชั่นฟรีค่าธรรมเนียมการโอนกรรมสิทธิ์ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม Call Center 1615 และ www.nha.co.th

********************************************************