ปภ.รายงานยังคงมีสถานการณ์น้ำท่วมใน 8 จังหวัด ประสานดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยต่อเนื่อง

25 พ.ย.64 เวลา 09.30 น. กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย (ปภ.) รายงานยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 8 จังหวัด โดยในห้วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 พื้นที่ภาคใต้เกิดฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่งใน 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวม 10 อำเภอ 21 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,076 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี) รวม 8 อำเภอ 19 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาขนได้รับผลกระทบ 1,071 ครัวเรือน ขณะที่อิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุและร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออก และภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 25 พ.ย. 2564 ยังคงมีสถานการณ์อุทกภัยในพื้นที่ 5 จังหวัด (อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม) รวม 18 อำเภอ 169 ตำบล 1,119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,861 ครัวเรือน ภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่อง แต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ซึ่ง ปภ.ได้ร่วมกับจังหวัดและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่สำรวจความเสียหายเร่งระบายน้ำและให้การช่วยเหลือประชาชนจนกว่าสถานการณ์จะเข้าสู่ภาวะปกติ

กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ในฐานะกองอำนวยการป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยกลาง (กอปภ.ก.) รายงานความกดอากาศสูงกำลังค่อนข้างแรงจากประเทศจีนแผ่ปกคลุมประเทศไทยตอนบนและทะเลจีนใต้ส่งผลให้มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้มีกำลังแรงขึ้น ในห้วงวันที่ 23 – 25 พ.ย. 64 ทำให้ภาคใต้มีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่ง ทำให้เกิดน้ำท่วมฉบับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง ในพื้นที่ 4 จังหวัด ได้แก่ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สุราษฎร์ธานี และพัทลุง รวม 10 อำเภอ 21 ตำบล 60 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 1,076 ครัวเรือน ปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 3 จังหวัด (เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ และสุราษฎร์ธานี) รวม 8 อำเภอ 19 ตำบล 58 หมู่บ้าน ประชาขนได้รับผลกระทบ 1,071 ครัวเรือน ดังนี้ ภาคกลาง 2 จังหวัด รวม 4 อำเภอ 11 ตำบล 36 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 827 ครัวเรือน เพชรบุรี น้ำท่วมในพื้นที่อำเภอท่ายาง รวม 1 ตำบล 1 หมู่บ้าน ระดับน้ำลดลง ประจวบคีรีขันธ์ น้ำท่วมในพื้นที่ 3 อำเภอ ได้แก่ อำภอบางสะพาน อำเภอสามร้อยยอด และอำเภอหัวหิน รวม 10 ตำบล 35 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 827 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง ภาคใต้ 1 จังหวัด ได้แก่ สุราษฎร์ธานี น้ำท่วมในพื้นที่ 4 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเกาะพะงัน อำเภอพระแสง อำเภอเคียนซา และอำเภอเวียงสระ รวม 8 ตำบล 22 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 244 ครัวเรือน ระดับน้ำลดลง

ขณะที่สถานการณ์อุทกภัยจากอิทธิพลพายุเตี้ยนหมู่ พายุไลออนร็อก พายุคมปาซุ และร่องมรสุมพาดผ่านภาคตะวันออกและภาคใต้ ตั้งแต่วันที่ 23 ก.ย. – 25 พ.ย. 2564 ทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลัน น้ำป่าไหลหลาก และน้ำล้นตลิ่ง โดยปัจจุบันยังคงมีสถานการณ์ในพื้นที่ 5 จังหวัด ได้แก่ อุบลราชธานี สุพรรณบุรี พระนครศรีอยุธยา ปทุมธานี นครปฐม รวม 18 อำเภอ 169 ตำบล 1,119 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 59,861 ครัวเรือน โดยภาพรวมระดับน้ำลดลงต่อเนื่องแต่ยังคงมีน้ำท่วมขังในพื้นที่ลุ่มต่ำ ดังนี้ อุบลราชธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองอุบลราชธานี และอำเภอวารินชำราบ รวม 4 ตำบล   23 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 573 ครัวเรือน สุพรรณบุรี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอสองพี่น้อง และอำเภอบางปลาม้า รวม 28 ตำบล 267 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,053 ครัวเรือน พระนครศรีอยุธยา ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 7 อำเภอ ได้แก่ อำเภอผักไห่ อำเภอเสนา อำเภอบางบาล อำเภอบางไทร อำเภอบางปะอิน อำเภอลาดบัวหลวง และอำเภอบางซ้าย รวม 70 ตำบล 433 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 23,506 ครัวเรือน ปทุมธานี ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 2 อำเภอ ได้แก่ อำเภอเมืองปทุมธานี และอำเภอสามโคก รวม 21 ตำบล 61 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 5,301 ครัวเรือน นครปฐม ยังคงมีน้ำท่วมในพื้นที่ 5 อำเภอ ได้แก่ อำเภอบางเลน อำเภอนครชัยศรี อำเภอสามพราน อำเภอกำแพงแสน และอำเภอดอนตูม รวม 46 ตำบล 335 หมู่บ้าน ประชาชนได้รับผลกระทบ 7,428 ครัวเรือน

สำหรับการแก้ไขปัญหาและให้การช่วยเหลือประชาชน กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยได้ประสานจังหวัด องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเร่งระดมสรรพกำลังในการระบายน้ำออกจากพื้นที่และดูแลให้การช่วยเหลือผู้ประสบภัยจัดเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่สำรวจและประเมินความเสียหาย เพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลัง ฯ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถแจ้งเหตุและขอความช่วยเหลือทางไลน์ “ปภ.รับแจ้งเหตุ 1784” โดยเพิ่มเพื่อน Line ID @1784DDPM และสายด่วนนิรภัย 1784 ตลอด 24 ชั่วโมง/////