📣วศ.อว.โชว์ผลงาน เฝือกจากยางพารา คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปรักษาสิ่งแวดล้อมทางทะเล และการควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพรเพื่อผิวขาวในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง ในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 64

วันที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์ปฐม สวรรค์ปัญญาเลิศ อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เปิดเผยถึงการนำผลงานวิจัยและพัฒนาเข้าร่วมในมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) โดยปีนี้ วศ.นำเสนอผลงานนิทรรศการ 3 เรื่อง ประกอบด้วย

– เฝือกขาจากยางพาราเป็นผลิตภัณฑ์นวัตกรรมจากการวิจัยโดยใช้วัตถุดิบจากยางพารามากกว่า 50% ใช้เป็นเฝือกทางเลือกทดแทนเฝือกปูนแบบเดิม ลดผลแทรกซ้อนจากการใช้เฝือกปูน เช่น แผลกดทับจากความแข็งของเฝือก ฝึกรัด เป็นต้น ข้อดีของเฝือกขาจากยางพาราคือมีความแข็งแรง น้ำหนักเบา ยึดหยุ่น ทำความสะอาดง่าย สะดวกต่อการใช้งาน สามารถใส่เองที่บ้านได้และมีประสิทธิภาพในการประคองข้อเท้าได้ดีเมื่อเปรียบเทียบกับเฝือกปูน กรมวิทยาศาสตร์บริการมีส่วนร่วมในการพัฒนามาตรฐานเฝือกขายางพาราเพื่อให้สามารถนำผลิตภัณฑ์ไปขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทยและสามารถนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์ได้

– คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสภาพแวดล้อมทางทะเล โดยพัฒนาและออกแบบสูตรคอนกรีตให้มีความทนทานต่อสภาพแวดล้อมทะเล และสามารถนำไปผลิตเป็นผลิตภัณฑ์ คอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับสิ่งแวดล้อมทะเลที่สามารถผสมน้ำและใช้งานได้ทันทีโดยไม่ต้องผสมทรายและหินเพิ่มเติม สามารถนำไปใช้งานได้อย่างสะดวก เหมาะสำหรับงานคอนกรีตขนาดเล็กที่มีความเสี่ยงที่จะเกิดความเสียหายของสิ่งก่อสร้างอันเนื่องมาจากสภาพแวดล้อมทางทะเล นำไปผลิตเป็นคอนกรีตแห้งสำเร็จรูปสำหรับก่อสร้างในพื้นที่สภาวะสิ่งแวดล้อมทะเล พื้นที่สัมผัสน้ำกร่อย ฯลฯ ทำให้สิ่งปลูกสร้างมีอายุการใช้งานยาวนานยิ่งขึ้นในสภาวะแวดล้อมทะเล และสามารถนำไปผลิตในเชิงพาณิชย์ได้

– การควบคุมคุณภาพสารสกัดสมุนไพรทำให้ผิวขาวเพื่อใช้ในอุตสาหกรรมเครื่องสำอาง เป็นงานวิจัย

เพื่อพัฒนาระบบควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบและสารสกัด “สมุนไพรมะหาด” ซึ่งมีสมบัติทำให้ผิวขาว โดยศึกษาปริมาณของออกซีเรสเวอราทรอลด้วยเทคนิคโครมาโตกราฟี แล้วเปรียบเทียบกับฤทธิ์ทางชีวภาพ รวมถึงพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางที่มีคุณภาพนำไปสู่การสร้างมาตรฐานสารสกัดสมุนไพรไทย

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ยังกล่าวเพิ่มเติมว่า นอกจากนิทรรศการแล้ว วศ.ยังนำเสนอผลงานวิชาการในภาคการประชุม ได้แก่ “โครงการชุดสมาร์ทคิทสำหรับตรวจสอบเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัส” โดยมี นายวันชัย ชินชูศักดิ์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการพิเศษ และนายวีระชัย วาริยาตร์ นักวิทยาศาสตร์ชำนาญการ กรมวิทยาศาสตร์บริการ มาเป็นวิทยากร เนื่องจากวิกฤตการณ์การแพร่โรคระบาดไวรัสโคโรน่า-2019 ทำให้มีผู้ป่วยและเสียชีวิตเป็นจำนวนมากและยังมีแนวโน้มการแพร่กระจายโรคระบาดอย่างต่อเนื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดโรคที่ใช้กันทั่วไปคือการจัดตั้งจุดคัดกรองเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อโรค COVID – 19 โดยสังเกตจากการที่ผู้ป่วยมีอาการไข้ขึ้นอุณหภูมิร่างกายสูงเกิน 37.5 องศา แต่อาจมีความผิดพลาดส่งผลให้การวินิจฉัยโรคมีความผิดพลาดตามไปด้วย

วศ. จึงได้ออกแบบชุดสมาร์ทคิท เพื่อใช้ตรวจสอบความถูกต้องของเครื่องวัดอุณหภูมิชนิดไม่สัมผัสหรือชุดถ่ายโอนมาตรฐาน (transfer standard) เพื่อช่วยให้ผู้ใช้มีความมั่นใจว่าผลการวัดนั้นถูกต้อง และน่าเชื่อถือเป็นการส่งเสริมให้จุดคัดกรองเพื่อตรวจหาผู้ติดเชื้อโรค COVID – 19 มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

ทั้งนี้ผู้สนใจสามารถเข้าร่วมชมผลงานวิจัยและพัฒนาของกรมวิทยาศาสตร์บริการในงานมหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2564 (Thailand Research Expo 2021) ได้ตั้งแต่วันที่ 22-26 พฤศจิกายน 2564 เวลา 9.00-17.00 น. ณ โรงแรมเซ็นทาราแกรนด์และบางกอกคอนเวนชันเซ็นเตอร์ เซ็นทรัลเวิลด์