ข้าวไทยผงาด! จีนประกาศขึ้นทะเบียนเพิ่มโรงสีผู้ผลิตข้าวไทยพุ่ง 93 ราย

ชาวนาไทยได้เฮ! กรมวิชาการเกษตร ดันจีนขึ้นทะเบียนโรงสีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไทยสำเร็จ หลังรอกว่า 4 ปีจีนให้โควตารอบ 2 ขึ้นทะเบียนเพิ่มอีก 46 ราย เผยยอดรวมผู้ผลิตผ่านขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนพุ่งแตะ 93 ราย   ปลื้มข้าวไทยเนื้อหอม 10 เดือนส่งออกไปแดนมังกรแล้วกว่า 4 แสนตัน  โกยรายได้เข้าประเทศเกือบ 7 พันล้านบาท 

นายพิเชษฐ์  วิริยะพาหะ  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  เปิดเผยว่า  จากกรณีที่สำนักงานศุลกากรของจีน (GACC) กำหนดมาตรการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวโดยผู้ส่งออกข้าวไปจีนทุกรายต้องส่งออกข้าวที่ผลิตโดยผู้ผลิตที่มีรายชื่อได้รับการขึ้นทะเบียนจากจีนแล้วเท่านั้น  ซึ่งจีนได้ส่ง “มาตรฐานการขึ้นทะเบียน” ให้กรมวิชาการเกษตรเป็นผู้ตรวจประเมินผู้ผลิตข้าวเบื้องต้นก่อนเสนอรายชื่อให้จีนพิจารณาส่งคณะเจ้าหน้าที่เดินทางมาตรวจประเมินที่ไทย โดยในปี 2559 กรมวิชาการเกษตรได้ส่งรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยให้จีนเข้ามาตรวจประเมินชุดที่ 1 จำนวน 60 ราย ซึ่งผ่านการตรวจประเมินได้รับการขึ้นทะเบียนกับจีนรวมจำนวนทั้งสิ้น 49 ราย

หลังจากนั้นในเดือนกุมภาพันธ์ปี 2560 กรมวิชาการเกษตรได้เสนอรายชื่อผู้ผลิตข้าวของไทยชุดที่ 2 จำนวน 46 รายให้จีนส่งเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมิน แต่เนื่องจากจีนเกิดการปรับปรุงโครงสร้างภายในองค์กรใหม่จึงยังไม่พร้อมส่งคณะเจ้าหน้าที่มาตรวจประเมินที่ไทย  ซึ่งกรมวิชาการเกษตรได้พยายามผลักดันในทุกช่องทางให้จีนเพิ่มจำนวนผู้ผลิตข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนจากจีนเพิ่มเติมจากเดิมเพื่อสร้างโอกาสให้กับผู้ส่งออกข้าวของไทย โดยได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตชุดที่ 2 จำนวน 46 รายดังกล่าวกลับไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งในเดือนพฤศจิกายน 2562 

อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าวว่า  หลังจากที่กรมวิชาการเกษตรได้จัดส่งรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวไทยจำนวน 46 รายดังกล่าวไปให้จีนพิจารณาอีกครั้งได้ติดตามความก้าวหน้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนมาโดยตลอด  โดยเมื่อวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ที่ผ่านมากรมวิชาการเกษตรได้รับแจ้งจากสำนักงานที่ปรึกษาการเกษตรต่างประเทศ ประจำกรุงปักกิ่ง ว่าหน่วยงาน GACC ของจีนแจ้งขอสุ่มตรวจประเมินผู้ผลิตและแปรรูปข้าวชุดที่ 2 ของไทยจำนวน 5 รายเพื่อเป็นตัวแทนการตรวจประเมินผ่านทางช่องทางวีดิโอคอนเฟอเรนซ์  โดยการสุ่มตรวจจะเน้นมาตรการความปลอดภัยอาหาร  ศัตรูพืช  และมาตรการป้องกันเชื้อโควิด-19 ตามคู่มือของ FAO และ WHO

“วันนี้เราได้รับแจ้งข่าวดีจากจีนว่า ผลการสุ่มตรวจ 5 ตัวแทนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทย ได้ผ่านการพิจารณาจากจีนแล้ว  ส่งผลให้ในรอบ 2 นี้มีผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่สามารถส่งออกไปจีนได้รวมทั้งหมด 46 ราย  ซึ่งเป็นความพยายามของกรมวิชาการเกษตรที่ได้ติดตามและผลักดันให้มีการขึ้นทะเบียนผู้ผลิตและแปรรูปข้าวเพิ่มเติมมาเป็นระยะเวลากว่า 4 ปีแล้ว  โดยขณะนี้จีนขอให้กรมวิชาการเกษตรจัดทำบัญชีรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวของไทยให้เหลือเพียงบัญชีรายชื่อเดียวโดยนำรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนในรอบแรกจำนวน 49 ราย กับชุดที่ 2 จำนวน 46 ราย มาผนวกรวมกัน อย่างไรก็ตาม มีบริษัทผู้ผลิตและแปรรูปข้าวในชุดแรกจำนวน 2 รายได้ย้ายที่ตั้งโรงงานทำให้พ้นสภาพการขึ้นทะเบียนจึงเหลือบัญชีรายชื่อผู้ผลิตและแปรรูปข้าวที่ผ่านการขึ้นทะเบียนส่งออกข้าวไปจีนทั้ง 2 ชุดดังกล่าวรวมจำนวนทั้งสิ้น 93 ราย”  อธิบดีกรมวิชาการเกษตร  กล่าว

นอกจากนี้ กรมวิชาการเกษตรขอย้ำเตือนผู้ส่งออกด้วยว่าด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด-19 ในประเทศไทยและทั่วโลกในขณะนี้จีนจึงให้ความสำคัญการตรวจสินค้านำเข้าอย่างเข้มข้นทั้งเรื่อง การปฏิบัติตามพิธีสารส่งออกข้าวไทยไปจีน  ศัตรูพืช  ความปลอดภัยทางด้านอาหาร และการป้องกันการปนปื้อนเชื้อโควิด-19 จึงขอให้ผู้ส่งออกของไทยให้ความสำคัญต่อเรื่องดังกล่าวอย่างเข้มงวดเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาระงับการนำเข้าด้วย  โดยในช่วงเดือนมกราคม -ตุลาคม 2564 ไทยส่งออกข้าวไปจีนปริมาณรวม 430,000 ตัน  คิดเป็นมูลค่าเกือบ 7,000 ล้านบาท โดยประเทศหลักที่จีนนำเข้าข้าวคืออินเดีย  เวียดนาม  และไทย