สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 24 พ.ย. 64

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีอากาศเย็นถึงหนาวส่วนภาคเหนือ ภาคกลาง และภาคตะวันออก มีอากาศเย็น ภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี (186 มม.) จ.ชุมพร (154 มม.) จ.เพชรบุรี(144 มม.)

+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1 – 2 วันนี้ บริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร ระนอง สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา และยะลา

+ เกิดน้ำป่าไหลหลาก บริเวณ จ.เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ระนอง และสุราษฎร์ธานี

+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,160 ล้าน ลบ.ม. (68%) ขนาดใหญ่ 31,596 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)

+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

+ กอนช. ติดตามสถานการณ์น้ำในพื้นที่ต่างๆ ที่ได้รับผลกระทบลุ่มน้ำชี-มูล ระดับน้ำทางตอนบนลดลงอย่างต่อเนื่อง ทำให้แม่น้ำมูลที่สถานี M.7 อ.เมือง จ.อุบลราชธานี มีแนวโน้มลดลง การระบายน้ำลงสู่แม่น้ำโขง สามารถระบายได้ปกติ คาดว่าระดับน้ำในแม่น้ำมูลที่ไหลผ่าน จ.อุบลราชธานี จะเริ่มต่ำกว่าตลิ่งประมาณสิ้นเดือน พ.ย. 64 ลุ่มน้ำเจ้าพระยา ปริมาณน้ำที่ไหลผ่านเขื่อนเจ้าพระยาลดลง ส่งผลให้ระดับน้ำด้านท้ายเขื่อนเจ้าพระยาลดลงต่ำกว่าตลิ่งแล้ว ส่วนทุ่งลุ่มต่ำเจ้าพระยายังคงมีน้ำอยู่ระหว่างการระบายน้ำออกประมาณ 1,335 ล้าน ลบ.ม. แต่จะคงเหลือน้ำส่วนหนึ่งสูงเฉลี่ย 0.30 เมตร เพื่อใช้สำหรับเตรียมแปลงทำการเพาะปลูกข้าวฤดูแล้งต่อไป

ลุ่มน้ำท่าจีน การระบายน้ำในแม่น้ำท่าจีน ยังคงเป็นไปได้ช้า เนื่องจากอิทธิพลของน้ำทะเลหนุนสูง ทำให้ยังคงมีพื้นที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำได้รับส่งผลกระทบในพื้นที่ จ.สุพรรณบุรี และนครปฐม กรมชลประทาน ได้ลดปริมาณน้ำที่ระบายมาจากแม่น้ำเจ้าพระยาสู่แม่น้ำท่าจีนลง คาดว่าสถานการณ์น้ำในแม่น้ำท่าจีนจะเริ่มคลี่คลาย ระดับน้ำจะลดลงต่ำกว่าตลิ่งประมาณกลางเดือน ธ.ค. 64 ภาคใต้ ยังคงเฝ้าระวังสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำ ในช่วงวันที่ 23-25 พ.ย.64 มรสุมตะวันออกเฉียงเหนือที่พัดปกคลุมอ่าวไทยและภาคใต้จะมีกำลังแรงขึ้น ทำให้บริเวณภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางแห่ง กรมชลประทานได้บริหารจัดการน้ำในอ่างเก็บน้ำ ให้อยู่ในเกณฑ์ควบคุม พร้อมกับการเพิ่มศักยภาพในการระบายในลำน้ำต่างๆ ในพื้นที่เสี่ยง เพื่อเตรียมความพร้อมรับสถานการณ์