ร่วมเปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย”ในเสวนาวิชาการออนไลน์ เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ

สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมกับองค์การอนามัยโลก จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในหัวข้อ ร่วมเปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย” โดยมุ่งเผยแพร่ความรู้ สร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง รวมถึงตอบข้อสงสัยเกี่ยวกับประเด็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 แบบเข้าใจง่าย ร่วมเสวนาโดยแพทย์ผู้เชี่ยวชาญ ถ่ายทอดสดผ่านเฟซบุ๊กเพจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 นี้ เวลา 13.30 – 15.00 น.

สถาบันวัคซีนแห่งชาติร่วมกับองค์การอนามัยโลก ได้จัดกิจกรรมเสวนาออนไลน์ เพื่อสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องในหลากหลายประเด็นเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 ด้วยรูปแบบที่เข้าถึงง่าย เพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลที่ถูกต้องอย่างทั่วถึงและต่อเนื่อง โดยในเดือนพฤศจิกายนนี้ สถาบันวัคซีนแห่งชาติได้หยิบยกประเด็นเกี่ยวกับการฉีดวัคซีนโควิด 19 ที่กำลังได้รับความสนใจ ไม่ว่าจะเป็นสถานการณ์ปัจจุบันของไวรัสกลายพันธุ์ ภูมิคุ้มกันหลังจากฉีดวัคซีนโควิด 19 เพียงพอกับการป้องกันโรคหรือไม่ ภูมิคุ้มกันอยู่ได้นานเท่าไหร่ การฉีดวัคซีนเข็มที่ 3 มีความจำเป็นอย่างไร และคนกลุ่มไหนควรได้รับการฉีดวัคซีนอย่างเร่งด่วน รวมถึงประเด็นการฉีดวัคซีนโควิด 19 ร่วมกับการฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่

การเสวนาครั้งนี้ ได้รับเกียรติจาก นพ. จอส ฟอนเดลาร์ ผู้แทนองค์การอนามัยโลก ประจำประเทศไทย และ นพ.นคร เปรมศรี ผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ร่วมการเสวนา โดยมีแพทย์ผู้เชี่ยวชาญร่วมถ่ายทอดสาระสำคัญเกี่ยวกับวัคซีนโควิด 19 พร้อมตอบข้อสงสัยของประชนในประเด็นที่เกี่ยวข้อง ประกอบด้วย นพ.วีรวัฒน์ มโนสุทธิ รองผู้อำนวยการสถาบันบำราศนราดูร กลุ่มแผนปฏิบัติการชาติฯ และ ศ.พญ.ธันยวีร์ ภูธนกิจ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ดำเนินรายการโดย พญ. สุเนตร ชื่นกิจมงคล รองผู้อำนวยการสถาบันวัคซีนแห่งชาติ และ คุณพิภู พุ่มแก้วกล้า

สำหรับผู้สนใจร่วมเสวนาวิชาการออนไลน์ เปิดข้อมูล (ไม่) ลับ กับสถาบันวัคซีนแห่งชาติ ในหัวข้อ ร่วมเปิดใจ พร้อมไขทุกข้อสงสัย “วัคซีนโควิด 19 กับก้าวต่อไปของคนไทย” สามารถรับชมพร้อมกันได้ ผ่านเฟซบุ๊กไลฟ์เพจ สถาบันวัคซีนแห่งชาติ https://www.facebook.com/nvikm ในวันอังคารที่ 23 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 – 15.00 น.