สรุปสถานการณ์น้ำภาพรวมของประเทศ วันที่ 23 พ.ย. 64

+ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบน อุณหภูมิจะลดลง 2-3 องศาเซลเซียส อากาศเย็นถึงหนาวกับมีลมแรง ส่วนภาคใต้มีฝนเพิ่มขึ้นกับมีฝนตกหนักบางพื้นที่

+ ปริมาณฝนตกใน 24 ชั่วโมงที่ผ่านมา มีฝนตกหนักถึงหนักมากบริเวณ จ.สงขลา (73 มม.) จ.นครศรีธรรมราช (73 มม.) และจ.พังงา (65 มม.)

+ พื้นที่เสี่ยงน้ำหลาก ดินถล่ม ในช่วง 1 – 2 วันนี้ บริเวณ จ.สุราษฎร์ธานี และนครศรีธรรมราช

+ เฝ้าระวังน้ำทะเลหนุนสูง ในช่วงระหว่างวันที่ 19-28 พ.ย.64 เป็นช่วงน้ำทะเลหนุนสูง และอาจส่งผลให้ระดับน้ำเอ่อท่วมบริเวณที่ลุ่มต่ำริมแม่น้ำเจ้าพระยาและแม่น้ำท่าจีน ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามเฝ้าระวังสถานการณ์อย่างใกล้ชิด

+ ปริมาณน้ำใช้การแหล่งน้ำทั้งประเทศทุกขนาด 39,167 ล้าน ลบ.ม. (68%) ขนาดใหญ่ 31,596 ล้าน ลบ.ม. (66%) เฝ้าระวังน้ำน้อยในแหล่งน้ำขนาดใหญ่ จำนวน 5 แห่ง (เขื่อนแม่กวงฯ แม่งัด ภูมิพล แม่จาง และสิริกิติ์)

+ คุณภาพน้ำ เพื่อการอุปโภคบริโภค และการเกษตร ณ จุดเฝ้าระวัง ในแม่น้ำสายหลัก แม่น้ำเจ้าพระยา ท่าจีน แม่กลอง บางปะกง ค่าความเค็มและปริมาณออกซิเจนละลายน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

+ พลเอก ประวิตร วงษ์สุวรรณ ผู้อำนวยการกองอำนวยการน้ำแห่งชาติ (กอนช.) ห่วงประชาชนที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ภาคใต้ สั่ง กอนช. ติดตามสถานการณ์น้ำท่วม พร้อมประชุมคณะทำงานฯ ศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่ภาคใต้ เตรียมแผนรับมือแก้ไขปัญหาน้ำท่วมในพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพและทันท่วงที

เมื่อวันที่ 22 พ.ย. 64 นายชยันต์ เมืองสง รองเลขาธิการ สทนช. ในฐานะเลขานุการ กอนช.ประธานการประชุมคณะทำงานด้านอำนวยการบริหารจัดการน้ำส่วนหน้าในพื้นที่เสี่ยงภาคใต้ ครั้งที่ 1/2564 ณ ศูนย์ ปภ.เขต 11 จ.สุราษฎร์ธานี ร่วมกับ นายวิชวุทย์ จินโต ผู้ว่าราชการ จ.สุราษฎร์ธานี โดยมีผู้แทนจากกรมอุตุนิยมวิทยา สสน. กรมชลประทาน กฟผ.กรมทรัพยากรน้ำ GISTDA กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย และ กรมประชาสัมพันธ์ ร่วมประชุมพิจารณากรอบการดำเนินงานของศูนย์ฯ และวิเคราะห์ติดตามสถานการณ์น้ำและอุทกภัย ซึ่งคาดการณ์ในช่วงวันที่ 23 พ.ย. 64 เป็นต้นไป ลมมรสุมตะวันออก เฉียงเหนือที่พัดปกคลุมภาคใต้และอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้น พร้อมกับมีหย่อมความกดอากาศต่ำ ปกคลุมบริเวณภาคใต้ตอนล่าง ส่งผลให้ภาคใต้จะมีฝนเพิ่มขึ้น และมีฝนตกหนักถึงหนักมากในบางแห่ง และจะมีฝนตกหนักอีกระลอกในช่วงระหว่างวันที่ 28 พ.ย.–ต้นเดือน ธ.ค. 64 ซึ่งจะมีฝนตกหนักมากในพื้นที่ 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ คือ ยะลา ปัตตานี และนราธิวาส ซึ่งขณะนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้มีการเร่งระบายน้ำท่วมขัง และเตรียมความพร้อม เพื่อรับมือสถานการณ์น้ำหลาก รวมทั้งให้ความช่วยเหลือและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชน ผ่านการบูรณาการโดยศูนย์บริหารจัดการน้ำส่วนหน้าฯ