คณะกรรมการฯ จัดประชุมเตรียมความพร้อมการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ระหว่าง 17-26 ธันวาคม เพื่อเฉลิมฉลอง UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยาเมืองมรดกโลก ปีที่ 30 ภายใต้มาตรการ COVID Free Setting

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 10:00 น ที่ห้องประชุมอโยธยา ชั้น 3 อาคาร 4 ชั้น ศาลากลางจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 ครั้งที่ 3/2564 โดยมี คณะรองผู้ว่าราชการจังหวัด คณะกรรมการจัดงานฯ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม เพื่อติดตามความก้าวหน้าและการเตรียมความพร้อมของกิจกรรมต่างๆ ภายใต้การจัดงานตามมาตรการ COVID Free Setting Zone

ตามที่จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ได้กำหนดจัดงานยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก ประจำปี พ.ศ. 2564 ระหว่างวันที่ 17 – 26 ธันวาคม 2564 ณ บริเวณอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยา เพื่อเฉลิมฉลองในโอกาสที่องค์การศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (UNESCO) ได้ประกาศขึ้นทะเบียนอุทยานประวัติศาสตร์พระนครศรีอยุธยาเป็นมรดกโลกทางวัฒนธรรม รวมทั้งเพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ภายใต้การจัดงานตามมาตรการความปลอดภัย (COVID Free Setting) 3 ด้าน คือ ด้านสิ่งแวดล้อมปลอดภัย ด้านพนักงานปลอดภัย และด้านผู้ใช้บริการปลอดภัย ซึ่งเน้นให้ผู้เข้าร่วมงานทุกคนต้องได้รับวัคซีนครบ 2 เข็ม

โดยที่ประชุมฯ ได้ติดตามความก้าวหน้าผลการดำเนินงานแต่ละกิจกรรม ได้แก่ การจัดขบวนแห่สุดอลังการ 8 ขบวน 8 ยุคสมัย การจัดกิจกรรมเวทีกลาง 10 วัน 10 คืน การออกร้านกาชาด ซึ่งจะได้จัดจำหน่ายสลากกาชาด จำนวน 1 แสนฉบับ ลุ้นรับรางวัลใหญ่ อาทิ รถยนต์ รถจักรยานยนต์ และทองคำแท่ง กิจกรรมถนนกินเส้น/กินกุ้ง ลานวัฒนธรรม การประกวดบนเวทีกลาง ตลาดย้อนยุค จุดถ่ายภาพ การจัดแสดงแสง-เสียง การจัดแสดงของดีท้องถิ่นไทย ชมนิทรรศการพระราชกรณียกิจในหลวงรัชกาลที่ 9 และรัชกาลที่ 10 กิจกรรมเรือพาย การแสดงและจำหน่ายสินค้าเกษตรวิถีไทยการดำเนินชีวิตวิถีเศรษฐกิจพอเพียง นิทรรศการนวัตกรรมส่วนราชการ/SME/รัฐวิสาหกิจ/ผู้สนับสนุนการจัดงาน การจัดแสดงและจำหน่ายสินค้าภูมิปัญญาชาวบ้าน “ผลิตภัณฑ์ชุมชน” OTOP นวัตวิถี จัดสักการะศาลหลักเมือง จัดรถล้อยาง การจัดแสดงและบริการให้เช่าชุดไทย โดยการวางผังการจัดงาน ได้เน้นการเปิดมุมมองแสดงให้เห็นถึงโบราณสถานและสถาปัตยกรรมของอยุธยาเมืองมรดกโลก พร้อมขอเชิญชวนชาวอยุธยาแต่งผ้าไทยต้อนรับนักท่องเที่ยวตลอดเดือนธันวาคม

สำหรับการจัดงานปีนี้ มีกิจกรรมที่เป็นไฮไลท์ ประกอบด้วย ขบวนแห่พิธีเปิดสุดอลังการ การแสดงแสง-เสียง นิทรรศการไฟ..ในตลาดย้อนยุค การแสดงโขน พร้อมพบกับการแสดงจากลิเกดัง “ศรราม น้ำเพ็ชร” และละครหุ่น “โจหลุย”เป็นต้น ซึ่งจะมีกำหนดจัดแถลงข่าวการจัดงาน “ยอยศยิ่งฟ้าอยุธยามรดกโลก” ในวันพุธที่ 8 ธันวาคม รวมทั้งเชิญชวนร่วมบริจาคในงาน “วันรวมน้ำใจช่วยกาชาด” วันพฤหัสบดีที่ 9 ธันวาคม และจัดพิธีสักการะพระบรมสารีริกธาตุ/เครื่องทอง/สมเด็จพระรามาธิบดีที่ 1 (พระเจ้าอู่ทอง) บวงสรวงสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ในวันที่ 13 ธันวาคม 2564 ทั้งนี้ จึงขอเชิญชวนชาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาร่วมเป็นเจ้าบ้านต้อนรับนักท่องเที่ยว เพื่อเฉลิมฉลอง ปีที่ 30 ที่ UNESCO ประกาศขึ้นทะเบียนอยุธยาเมืองมรดกโลก ระหว่างวันที่ 17-26 ธันวาคม ศกนี้