กาชาดลำปางปันรักจากใจ ห่วงใยผู้ยากไร้ ผู้ด้อยโอกาส ผู้พิการ ผู้สูงอายุในพื้นที่อำเภอเสริมงาม

วันที่ 22 พฤศจิกายน 2564 เวลา 13.30 น. นางธิติพร จินดาหลวง นายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง นางสิญาภรณ์ บุรินทราพันธุ์ ที่ปรึกษาเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง ร่วมกับ นาวาสนา บุญธรรมช่วย นายอำเภอเสริมงาม/นายกกิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม ที่ทำการปกครองอำเภอเสริมงาม กิ่งกาชาดอำเภอเสริมงาม ลงพื้นที่เยี่ยมผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้ด้อยโอกาสผู้สูงอายุ ในเขตพื้นที่อำเภอเสริมงาม 6 ราย พร้อมให้กำลังใจในการดำรงชีวิตอย่างมีความสุข ทั้งนี้ ได้มอบถุงยังชีพ เครื่องอุปโภค-บริโภคผ้าอ้อมสำเร็จรูป ให้กับผู้พิการ ผู้ป่วยติดเตียง ผู้สูงอายุดังกล่าว โดยมี กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน อบต. อาสาสมัครสภากาชาดไทย อสม. ร่วมด้วย ณ อำเภอเสริมงาม จังหวัดลำปาง