พัฒนาแรงงานนนท์จัดฝึก ยก-ทด ช่างไฟ

นายสงกรานต์ เพิ่มฤาชัย ผู้อำนวยการสำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี (สนพ.นบ.) เผยว่า ระหว่างวันที่ 22 – 26 พฤศจิกายน 2564 สนพ.นบ.ได้จัดอบรมหลักสูตรยกระดับฝีมือแรงงานและทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ สาขาช่างเดินสายไฟฟ้าในอาคาร แก่ช่างไฟฟ้าฯ ในสถานประกอบกิจการ จำนวน 20 เมื่อผ่านเกณฑ์การทดสอบ จะต้องเข้าสู่การประเมินความรู้ความสามารถ ตามพ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน (ฉบับที่ 2 ) ต่อไป

สถานประกอบกิจการในจังหวัดนนทบุรี ที่มีความประสงค์ในการเพิ่มทักษะฝีมือ และทดสอบมาตรฐานฝีมือแรงงานแห่งชาติ ให้แก่ลูกจ้างในสถานประกอบกิจการ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ สำนักงานพัฒนาฝีมือแรงงานนนทบุรี ในวันและเวลาราชการ