ประกาศ การประปานครหลวง เรื่อง น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหลชั่วคราว

การประปานครหลวง (กปน.) มีความจำเป็นต้องเปลี่ยนประตูน้ำ บริเวณแยกสะพานแดง ถนนทหาร ในคืนวันนี้ (วันพฤหัสบดีที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562) ตั้งแต่เวลา 22.00 – 02.00 น. ของวันรุ่งขึ้น เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนทหาร ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงท่าน้ำเกียกกาย
  • ถนนประดิพัทธ์ ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงแยกประดิพัทธ์
  • ถนนเตชะวณิช ตั้งแต่แยกตัดถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกสะพานแดง
  • ถนนพระรามที่ 5 ตั้งแต่แยกสะพานแดง ถึงซอยระนอง 1
  • ถนนพระรามที่ 6 ตั้งแต่แยกประดิพัทธ์ ถึงแยกตัดถนนกำแพงเพชร 5
  • ถนนกำแพงเพชร 5 ตั้งแต่แยกตัดถนนพระรามที่ 6 ถึงแยกตัดถนนประดิพัทธ์

นอกจากนี้ ในคืนวันอาทิตย์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2562 ตั้งแต่เวลา 23.55 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น กปน. มีความจำเป็นต้องบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า ณ สถานีสูบจ่ายน้ำเพชรเกษม เพื่อให้ประชาชนได้รับบริการน้ำประปาอย่างเพียงพอและทั่วถึง โดยระหว่างดำเนินการ ส่งผลให้ น้ำประปาไหลอ่อนถึงไม่ไหล ในพื้นที่ดังต่อไปนี้

  • ถนนเพชรเกษม ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่ซอยเพชรเกษม 69 ถึงถนนพุทธมณฑลสาย 4
  • ถนนเอกชัย ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่คลองราชมนตรี ถึงซอยเอกชัย 131
  • ถนนบางบอน 3 ถนนบางบอน 5 ถนนเลียบคลองภาษีเจริญฝั่งเหนือ ทั้งสองฝั่ง
  • ถนนพุทธมณฑลสาย 3 ทั้งสองฝั่ง ตั้งแต่แยกตัดถนนทวีวัฒนา ถึงแยกตัดถนนเพชรเกษม

การประปานครหลวงขออภัยในความไม่สะดวกมา ณ โอกาสนี้ และหากประสบข้อขัดข้องกรุณาแจ้ง “ศูนย์บริการประชาชน” โทร. 1125 ตลอด 24 ชั่วโมง

อนึ่ง ประชาชนสามารถติดตามข่าวสาร กปน. พร้อมตรวจสอบพื้นที่น้ำประปาไม่ไหล ผ่านแอปพลิเคชัน MWA onMobile ทั้งระบบ iOS และ Android

*************************************************

                                                                                                      ประกาศ ณ วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2562

                                                                                                                                                การประปานครหลวง