ที่สุดของการควบคุมคุณภาพผ้าไหม GI สู่ความดังระดับโลกกับชุด Lisa BLACKPINK ที่เปล่งประกาย

​กรมทรัพย์สินทางปัญญา ชื่นชมผ้าไหมยกดอกลำพูน เทคนิคทอผ้าจากราชสำนักสู่จิตวิญญาณชาวลำพูนก้าวไปไกลสู่เวทีระดับโลก พร้อมผลักดันสินค้า GI อื่นๆ ให้ได้รับการยอมรับและมีชื่อเสียงสู่เวทีสากล

​นายวุฒิไกร ลีวีระพันธุ์ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา กล่าวว่า “รู้สึกยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ นักออกแบบระดับประเทศอย่างคุณหมู – พลพัฒน์ อัศวะประภา แห่งแบรนด์ ASAVA (อาซาว่า) เลือกใช้ ผ้าไหมยกดอกลำพูน ลายพานจักรพรรดิยกทอง มาตัดเย็บชุดให้แก่ Lisa BLACKPINK หรือ ลลิษา มโนบาล ในมิวสิควิดีโอเพลง LALISA ซึ่งมียอดผู้เข้าชมมากกว่า 200 ล้านครั้งบนยูทูป และหนังสือบันทึกสถิติโลก กินเนสส์ Guinness Book of World Records (กินเนสส์บุ๊ก) ได้ประกาศอย่างเป็นทางการแล้วว่า “ลิซ่า” เป็นศิลปินหญิงเดี่ยวที่มียอดคนดูในยูทูบภายในระยะเวลา 24 ชั่วโมงสูงสุด ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาผ้าไหม ยกดอกลำพูนได้รับการยอมรับในเวทีสากลอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะเป็นสมาคมแชมเปญประเทศฝรั่งเศสสั่งผลิตไปใช้เป็นของที่ระลึก ได้รับการจดทะเบียนในประเทศอินโดนีเซีย และประเทศอินเดีย ปัจจุบันสามารถสร้างมูลค่ากว่า 37 ล้านบาทต่อปี ให้แก่ชุมชนชาวลำพูน”

​คุณเรวัต สิงห์ศักดิ์ เจ้าของร้านคุณอู๋ไหมไทย ผู้ประกอบการผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ได้รับตราสัญลักษณ์ GI ไทย กล่าวว่า “ผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นสิ่งที่ชาวลำพูนสืบต่อกันมาจากราชสำนักจนเป็น จิตวิญญาณของชาวลำพูนถึงทุกวันนี้ โดยลายพานจักรพรรดิยกทองบนชุดของ Lisa BLACKPINK ก็เป็นหนึ่งในลวดลายจากการรวมกลุ่มพัฒนารูปแบบและออกแบบลวดลายผ้า เพื่อเป็นลายส่วนกลางให้แก่ช่างทอในพื้นที่”

​อาจารย์ชีระโชติ สุนทรารักษ์ คณะกรรมการตรวจสอบมาตรฐานการผลิตสินค้า GI ผ้าไหม ยกดอกลำพูนได้กล่าวถึงกระบวนการตรวจสอบมาตรฐานว่า “จุดเด่นของผ้าไหมยกดอกลำพูนคือการควบคุมมาตรฐานผ้าไหมยกดอกลำพูนที่เน้น 3 ด้านหลักเริ่มจาก กระบวนการผลิต ผ้าที่ทอเสร็จ และการตรวจสอบย้อนกลับ โดยผ้าไหมยกดอกลำพูนที่ผ่านมาตรฐานจะได้รับการติดตราสัญลักษณ์ GI ไทย สร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าได้ถึง 40 – 50%”

​นางสาวจิตติมา ศรีถาพร รองอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เพิ่มเติมว่า “ผ้าไหมยกดอกลำพูนเป็นการสร้างชื่อให้กับวงการผ้าไหม GI ไทย ทำให้ชาวไทยและชาวต่างชาติให้การยอมรับ เพราะสินค้า GI คือสินค้าที่มีเอกลักษณ์โดดเด่นที่เกิดจากภูมิปัญญาและธรรมชาติสรรสร้างขึ้นมา ซึ่งสามารถหาได้จากสินค้าที่มีชื่อเสียงทุกจังหวัดในภูมิภาคต่างๆ ของประเทศไทย และเพื่อส่งเสริมช่องทางการตลาดให้แก่สินค้า GI จึงขอเชิญชวนทุกท่านมา ช้อป ชิล New Normal ในงาน “GI Fest” ที่ยกขบวนสินค้าสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์ (GI) กว่า 50 ร้านค้าจากทั่วประเทศมาให้เลือกช้อป ระหว่างวันที่ 22 – 25 พฤศจิกายน 2564 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 3 กระทรวงพาณิชย์ และขอให้ทุกภาคส่วนร่วมช่วยกันผลักดันสินค้า GI อื่นๆ ที่มีศักยภาพให้มีชื่อเสียงก้าวไกลทั้งในและต่างประเทศต่อไป”
………………………………………..

กรมทรัพย์สินทางปัญญา
20 พ.ย 64