📣📣วศ.อว.ปิดจ็อบ Clear & Clean ณ โรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) พร้อมส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์ให้ 4 โรงเรียน

19 พฤศจิกายน 2564 กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ปิดโครงการ Clear & Clean โดยอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มอบหมายให้ นางสาวภัทริยา ไชยมณี เลขานุการกรม พร้อมด้วยบุคลากร วศ. เดินทางไปโรงเรียนทีปังกรวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ เพื่อร่วมกิจกรรมทำความสะอาดและส่งมอบน้ำยาฆ่าเชื้อพร้อมชุด PPE ให้แก่โรงเรียนฯ โดยมีการสาธิตและชวนน้องๆ นักเรียนของโรงเรียนทีปังกรฯ ร่วมกิจกรรมด้งกล่าวอย่างพร้อมเพรียงกัน

ทั้งนี้ นางสาวภัทริยา ไชยมณี กล่าวว่า วันนี้ถือเป็นวันสุดท้ายของการดำเนินกิจกรรมหลังจากที่ วศ.อว.ได้เริ่มดำเนินโครงการมาตั้งแต่ต้นเดือนกันยายน 2564 ตามนโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (ศ.พิเศษ ดร.เอนก เหล่าธรรมทัศน์) ที่ต้องการช่วยเหลือสังคม ชุมชน ด้วยการส่งมอบพื้นที่ปลอดภัยแก่ชุมชนหลังจากสถานการณ์โควิด-19 คลี่คลาย และมอบหมายกรมวิทยาศาสตร์บริการ เป็นหน่วยงานหลักรับผิดชอบกิจกรรมในครั้งนี้

โดยนางสาวอิงฟ้า ประยูรสุข ผู้อำนวยการโรงเรียนทีปังวิทยาพัฒน์ (วัดน้อยใน) ในพระราชูปถัมภ์ พร้อมคณะอาจารย์และเจ้าหน้าที่ได้แสดงความขอบคุณที่ วศ.อว. ให้ความสำคัญ และรู้สึกโชคดีที่ได้รับความกรุณาในวันสุดท้ายของโครงการฯ

จากนั้นช่วงบ่าย นางสาวภัทริยา ไชยมณี พร้อมด้วยบุคลากร วศ. ได้ต้อนรับผู้บริหารอีก 4 โรงเรียน ซึ่งเดินทางมารับมอบน้ำยาฆ่าเชื้อและอุปกรณ์พร้อมชุด PPE ได้แก่ โรงเรียนปัญญาวรคุณ โรงเรียนเทพศิรินทร์นนทบุรี โรงเรียนวัดชะลอ และโรงเรียนเบญจมราชานุสรณ์ โดยมีคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ เข้ารับมอบ ณ ห้องประชุมอัครเมธี ชั้น 6 อาคารดร.ตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ

ทั้งนี้ ตลอดช่วงระยะเวลาการดำเนินโครงการ ตั้งแต่เดือนกันยายน-พฤศจิกายน 2564 วศ.อว. ได้ลงพื้นที่ต่างๆ จำนวน 26 ครั้ง เพื่อฉีดพ่นฆ่าเชื้อทำความสะอาด ส่งมอบอุปกรณ์และสนับสนุน ชุด PPE พร้อมสาธิตวิธีการใช้น้ำยา Sodium Hypochlorite ที่ วศ. นำมาใช้มีคุณสมบัติตามที่สหภาพยุโรปแนะนำให้ใช้ในการฆ่าเชื้อโควิด อีกทั้งจัดทำคู่มือการใช้งานถ่ายทอดองค์ความรู้การใช้งานน้ำยาฆ่าเชื้อ ผ่านวิดีโอสาธิตให้กับหน่วยงานต่างๆ สามารถนำไปศึกษาและใช้ประโยชน์ได้ต่อไป