รฟม. มอบอาหารและเครื่องดื่มให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ

นางกนกกาญจน์ เกศะรักษ์ ผู้อำนวยการกองกิจกรรมองค์กร การรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย (รฟม.) เป็นผู้แทน รฟม. มอบอาหาร จำนวน 1,200 กล่อง และน้ำดื่ม จำนวน 1,200 ขวด ให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน ณ ศูนย์ฉีดวัคซีนกลางบางซื่อ ระหว่างวันที่ 19 – 20 ตุลาคม 2564 เพื่อเป็นการสนับสนุนและส่งมอบกำลังใจให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID–19 โดยอาหารกล่องที่ รฟม. นำมามอบในครั้งนี้ ได้คัดเลือกมาจากร้านอาหารที่อยู่บริเวณแนวสายทางรถไฟฟ้ามหานคร สายเฉลิมรัชมงคล (MRT สายสีน้ำเงิน) และได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส COVID-19 ได้แก่ ร้าน Run Way (สถานีบางอ้อ) ร้านบุญมี (สถานีพระราม 9) ร้านบะหมี่บ้านโป่ง (สถานีลาดพร้าว) และร้านหมูทอดเบรกแตก (สถานีพหลโยธิน)

ทั้งนี้ รฟม. มีนโยบายในการดำเนินกิจกรรมเพื่อสังคม เพื่อสนับสนุนช่วยเหลือสังคม ชุมชน และประชาชน รวมถึงการสร้างโอกาสทางสังคม โดยผ่านการดำเนินกิจกรรมต่างๆ มาอย่างต่อเนื่อง หากท่านใดสนใจจะตามไปสนับสนุนร้านอาหาร สามารถไปตามพิกัดร้านตามลิงก์ข้างล่างนี้

– ร้าน Run way พิกัดร้าน https://goo.gl/maps/phaUvssLqp7MNyp37

– ร้านบุญมี พิกัดร้าน https://goo.gl/maps/QihSRDLDmdRmk5ZXA

– ร้านบะหมี่บ้านโป่ง พิกัดร้าน https://goo.gl/maps/4u18CcfyiCHtX6Fh8

– ร้านหมูทอดเบรกแตก พิกัดร้าน https://maps.app.goo.gl/QzLUemrCmKo71Nc56

ติดตามรายละเอียดและข้อมูลข่าวสารเพิ่มเติมได้ที่เว็บไซต์ รฟม. www.mrta.co.th และเฟซบุ๊กแฟนเพจการรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนแห่งประเทศไทย หรือ Call Center รฟม. โทร. 0 2716 4044

————————————————————-