คปภ. ร่วมลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ฯ

เมื่อวันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี ดร.สุทธิพล ทวีชัยการ เลขาธิการ คปภ. นำคณะผู้บริหารระดับสูงและพนักงาน สำนักงาน คปภ. เข้าถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ให้ทรงหายจากพระอาการประชวรโดยเร็ว และมีพระพลานามัยที่สมบูรณ์แข็งแรงยิ่งๆขึ้นไป

****************************************