ชาวจังหวัดลำปาง พร้อมใจตั้งขบวนบุญ “นั่งรถม้าทอดกฐิน หนึ่งเดียวในโลก” ถวายวัดอายุกว่า 100 ปี

ในวันที่ 18 พ.ย. 2564 ตั้งแต่เวลา 15.00 น. ที่ข่วงนครนครห้าแยกหอนาฬิกา นายสิธิชัย จินดาหลวง ผู้ว่าราชการจังหวัดลำปาง ได้มอบหมายให้นายจำลักษ์ กันเพ็ชร์ รองผู้ว่าราชการจังหวัด พร้อมด้วยนางวรรณวิไล กันเพ็ชร์ รองนายกเหล่ากาชาดจังหวัดลำปาง หัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงาน องค์กรภาคเอกชน และผู้มีจิตศรัทธา นำต้นกฐินนั่งรถม้าแห่รอบเมือง เพื่อนำถวาย ณ วัดศรีรองเมือง ภายใต้งานบุญ “นั่งรถม้าทอดกฐิน หนึ่งเดียวในโลก” พร้อมกิจกรรม “งานรับประทานอาหารเย็นแบบขันโตกเมืองเหนือ” โดยสมาพันธ์ท่องเที่ยวภาคเหนือ จ.ลำปาง จัดขึ้นเพื่อส่งเสริมประเพณีวัฒนธรรม ศาสนา และการท่องเที่ยว

ตลอดจนการทำนุบำรุงซ่อมแซมศาสนาสถานที่สำคัญ และช่วยเหลือผู้ประกอบการรถม้าที่ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 โดยเฉพาะรถม้าซึ่งเป็นเอกลักษณ์คู่เมืองลำปาง และวัดศรีรองเมือง เป็นสถานที่เก่าแก่ มีศิลปะพม่าที่สวยงาม อายุประมาณ 115 ปี