ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน ติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) ดอยอินทรีย์​ อำ​เภอ​เมือง​เชียงราย​ จังหวัด​เชียงราย​

วันพฤหัสบดีที่ 18 พฤศจิกายน พ.ศ. 2564 เวลา 15.00 น. นายอาทร พิมชะนก ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน​ พร้อม​ด้วย​นางอำไพ บัว​ระ​ดก ผู้​อำนวยการ​กลุ่​มงาน​ยุทธศาสตร์​การพัฒนา​ชุมชน​ รักษา​ราชการ​แทน​พัฒนา​กา​รจังหวัด​เชียงราย​ ​คณะ​ผู้บริหาร​งานพัฒนา​ชุมชน​และเจ้าหน้าที่​ในสังกัด​สำ​นักงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ ได้เดินทาง​ไปตรวจเยี่ยม​และติดตามการดำเนินงานโครงการพัฒนาพื้นที่ต้นแบบการพัฒนาคุณภาพชีวิตตามหลักทฤษฎีใหม่ ประยุกต์สู่ “โคก หนอง นา โมเดล” (CLM) ระดับตำบล ณ แปลง โคก หนอง นา พช. CLM ดอยอินทรีย์ บ้านดอยฮางใน หมู่ที่ 1 ตำบลดอยฮาง อำเภอเมืองเชียงราย จังหวัดเชียงราย โดยมีนายรัชพงศ์​ ศิริมี ปลัดอาวุโส​อำเภอเมืองเชียงราย กล่าวต้อนรับ

นายอาทร พิมชะ​นก​ ผู้ตรวจ​ราชการ​กรม​การพัฒนา​ชุมชน​ พร้อม​ด้วย​ทีมงาน​พัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ ได้ร่วมกันถวายสังฆทาน และรับฟังการบรรยาย เรื่อง “การพลิกฟื้นผืนป่าด้วยศาสตร์พระราชา” จากพระอาจารย์วิบูลย์ ธัมมเตโช​

หลังจากนั้น นายอำนาจ เจิมแหล่ เจ้าของ​แปลง CLM ได้อธิบายเกี่ยวกับ​การดำเนินกิจกรรมเอามื้อสามัคคีด้วยวิธีปฏิบัติ “เล็ก แคบ ชัด” และบรรยายการนำผลผลิต​จากศูนย์​เรียนรู้​ มาทำน้ำสมุนไพรเจ็ดนางฟ้า ซึ่งมีสรรพคุณ​ช่วยสร้างภูมิคุ้มกัน​แก่ร่างกาย​ ต้านภัยโควิด-19

ในการนี้​ ผู้ตรวจราชการกรมการพัฒนาชุมชน พร้อมด้วย​ทีมงานพัฒนา​ชุมชน​จังหวัด​เชียงราย​ ได้ร่วมกัน​ดำเนินกิจกรรม​เอามื้อสามัคคี ด้วยการปลูกต้นไม้ ห่มดิน แห้งชาม น้ำชาม และปลูกหญ้าแฝก