สำนักงานท่าเรือฯมาตาพุดเช็คโรงงานไฟฟ้า เข้มบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อมลดฝุ่นละออง

สำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด นำโดย นางสาวนลินี กาญจนามัย ผู้อำนวยการสำนักงานท่าเรืออุตสาหกรรมมาบตาพุด จังหวัดระยอง พร้อมคณะเจ้าหน้าที่เข้าตรวจเยี่ยมโรงงานโรงไฟฟ้าในพื้นที่เพื่อตรวจสอบเฝ้าระวัง ปัญหาฝุ่น PM 2.5 จากการรับฟังการบริหารจัดการด้านสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัย โดยโรงงานดังกล่าวพบว่ามีการติดตั้งสถานีตรวจวัดคุณภาพอากาศ ซึ่งแต่ละสถานีได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศอย่างสม่ำเสมอและพบว่าคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด

*****************************