🌟 สรุป การฉีดวัคซีนโควิด-19 จังหวัดนนทบุรี ณ วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 18.00 น.

ฉีดในจังหวัด

⬆️ ฉีดเพิ่ม + 5,940 โด๊ส

💉 ฉีดสะสม 2,032,871 โด๊ส

🏘️ ฉีดในจังหวัด 1,060,416 คน

🏬 ฉีดนอกจังหวัด 298,436 คน

✨ สัดส่วนผู้ได้รับวัคซีน จากประชากร 1.61 ล้านคน

💉 เข็ม สะสม 1,358,852 คน 84.44%

💉💉 เข็ม สะสม 888,449 คน 55.21%

📌 การฉีดเข็ม 2 นับเฉพาะที่ฉีดภายในจังหวัดเท่านั้น

👉 ที่มา : ประมวลผลรายบุคคลจากฐานข้อมูลในระบบ MOPH Immunization Center