พ่อเมืองกรุงเก่า ตรวจติดตามนโยบายเดินหน้าค้นหาเชิงรุกโควิด- 19 ตามชุมชน เพื่อหาต้นตอการติดเชื้อ พร้อมเดินหน้าฉีดวัคซีนทุกโปรแกรม โดยเฉพาะกลุ่ม 608

วันที่ 18 พฤศจิกายน ที่บริเวณลานวัดใหญ่ชัยมงคล อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา พร้อมด้วย นายแพทย์ยุทธนา วรรณโพธิ์กลาง นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา นายบดินทร์ เกษมศาสนติ์ นายอำเภอพระนครศรีอยุธยา นายธนัช อัมวงษ์ รองนายกเทศมนตรีเทศบาลเมืองอโยธยา หัวหน้าส่วนราชการ และผู้เกี่ยวข้อง ร่วมลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมการตรวจคัดกรองเชิงรุก ประชาชนในพื้นที่ตำบลคลองสวนพลู อ.พระนครศรีอยุธยา โดยเน้น ผู้สูงอายุที่อยู่ติดบ้าน พร้อมกับจัดจุดบริการฉีดวัคซีนให้กับประชาชนที่ยังไม่ได้รับวัคซีน ทั้งนี้ เพื่อเป็นการคัดกรองหาต้นตอผู้แพร่เชื้อในกลุ่มครอบครัว เนื่องจากยังพบว่า ร้อยละ 47.8 ของผู้ติดเชื้อในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา มาจากการติดเชื้อในครอบครัว ซึ่งการคัดกรองเชิงรุกได้เน้นกลุ่มเสี่ยงจะแสดงถึงต้นตอว่าเกิดจากประชาชนกลุ่มไหน และจะได้หาทางแก้ไขต่อไป

นายวีระชัย นาคมาศ ผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยา กล่าวว่า แม้สถานการณ์ผู้ติดเชื้อของจังหวัดพระนครศรีอยุธยา จะมีเพียง 50 – 60 คน ต่อวัน แต่ยังพบการติดเชื้อในครอบครัวเป็นส่วนใหญ่ จึงได้หารือกับสาธารณสุขจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ถึงมาตรการดำเนินการเพื่อค้นหาต้นตอของการติดเชื้อ โดยมี 3 ประเด็นที่จะต้องทำเร่งด่วน ได้แก่

1.การฉีดวัคซีนเชิงรุก

2.การตรวจคัดกรองเชิงรุก

3.การกวดขันการดำเนินกิจการต่าง ๆ ที่อาจเป็นการสุ่มเสี่ยงให้เกิดการติดเชื้อในวงกว้าง

 

ซึ่งการตรวจคัดกรองเชิงรุกดังกล่าว คาดว่าจะทำให้จำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดสูงขึ้น แต่จะสามารถกำหนดขอบเขตของการแพร่ระบาด และหาสาเหตุของการติดเชื้อได้ จะทำให้สามารถควบคุมการแพร่ระบาด และลดจำนวนผู้ติดเชื้อในจังหวัดได้ นอกจากนี้ ยังคงเดินหน้าฉีดวัคซีนให้กับกลุ่ม 608 ที่อยู่ติดบ้าน เพื่อป้องกันการติดเชื้อจากบุคคลภายนอก และเพื่อเป็นการรับมือกับนักเรียนในช่วงที่เปิดเทอมอีกด้วย