กปน. มอบตู้น้ำดื่มสาธารณะ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ส่งเสริมคุณภาพชีวิตประชาชน ช่วยลดค่าใช้จ่ายและขยะพลาสติก

เมื่อวันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 เวลา 14.30 น. ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการการประปานครหลวง (กปน.) เป็นประธานในพิธีมอบตู้น้ำดื่มเพื่อสาธารณประโยชน์ ระหว่าง กปน. กับ มูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี ตามโครงการ “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” แก่ นายอารีย์ วงศ์อารยะ ประธานกรรมการบริหารมูลนิธิสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพระราชูปถัมภ์ สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี โดยมี นายอนุชิต ตระกูลมุทุตา นายนิทัศน์ มณีศิลาสันต์ กรรมการ กปน. นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. นางสาวอโรชา นันทมนตรี รองผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี และ นายวิชัย บรรดาศักดิ์ นายกเทศมนตรีนครปากเกร็ด เข้าร่วมพิธี

นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ ประธานกรรมการ กปน. กล่าวว่า กปน. เป็นหน่วยงานภายใต้การกำกับดูแลของกระทรวงมหาดไทย มีภารกิจหลักในการผลิตน้ำประปาสะอาด ปลอดภัย ตามมาตรฐานองค์การอนามัยโลก (World Health Organization : WHO) ให้บริการประชาชนในพื้นที่กรุงเทพมหานคร นนทบุรี และสมุทรปราการ นอกจากภารกิจหลักแล้ว กปน. ยังให้ความสำคัญกับการช่วยเหลือ ดูแลชุมชนและสังคม ในวันนี้จึงได้มอบตู้น้ำดื่มสาธารณะ ณ สวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ นนทบุรี เพื่อสนับสนุนให้ประชาชนที่ออกกำลังกายที่สวนสาธารณะ ได้ดื่มน้ำที่สะอาด ปลอดภัย และมีคุณภาพชีวิตที่ดียิ่งขึ้น ตามนโยบายบำบัดทุกข์ บำรุงสุข ของกระทรวงมหาดไทย

ด้าน นายกวี อารีกุล ผู้ว่าการ กปน. กล่าวว่า การมอบตู้น้ำดื่มสาธารณะในครั้งนี้ เป็นหนึ่งในโครงการ “ตู้น้ำดื่ม กปน. ในสวนสาธารณะ ช่วยลดขยะพลาสติก” ซึ่งเป็นหนึ่งในโครงการด้านบริหารความรับผิดชอบต่อสังคมของ กปน. ที่มุ่งหวังให้ประชาชนได้บริโภคน้ำที่สะอาด ปลอดภัย ส่งเสริมการลดปริมาณขยะพลาสติก โดยการใช้ภาชนะรองรับน้ำดื่มของตนเอง สามารถใช้ซ้ำได้ และเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่าย บรรเทาความเดือดร้อนของประชาชนที่มาใช้บริการในพื้นที่สาธารณะ ตามนโยบายของรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทย (นายนิพนธ์ บุญญามณี) โดยโครงการนำร่องได้กำหนดสถานที่ติดตั้งตู้น้ำดื่มสาธารณะทั้งสิ้น 4 แห่ง ได้แก่ สวนจตุจักร เขตจตุจักร สวนธนบุรีรมย์ เขตทุ่งครุ สวนหลวง ร.9 เขตประเวศ ในพื้นที่กรุงเทพมหานคร และสวนสมเด็จพระศรีนครินทร์ ในพื้นที่จังหวัดนนทบุรี

****************************