สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ เสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562 เวลา 7.00 น. สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินโครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล มูลนิธิชัยพัฒนา ในพื้นที่โครงการพัฒนาดอยตุง อ.แม่ฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

นายสัตวแพทย์สรวิศ ธานีโต อธิบดีกรมปศุสัตว์ เฝ้ารับเสด็จฯ พร้อมด้วยปศุสัตว์เขต 5 ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสุขภาพสัตว์ เลขานุการกรม ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยการผสมเทียมเชียงใหม่ ปศุสัตว์จังหวัดเชียงราย หัวหน้าด่านกักกันสัตว์เชียงราย และเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้อง  โครงการเลี้ยงแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ทรงมีพระราชประสงค์ให้มูลนิธิแม่ฟ้าหลวง ร่วมกับมูลนิธิชัยพัฒนาเลี้ยงเพื่อขยายพันธุ์แพะพันธุ์แบล็คเบงกอลให้แก่ราษฎรต่อไป โดยรัฐบาลประเทศบังกลาเทศได้น้อมเกล้าฯ ถวายแพะพันธุ์แบล็คเบงกอล จำนวน 3 ตัว เมื่อวันที่ 8 กรกฎาคม 2553 เป็นเพศผู้ 1 ตัว เพศเมีย 2 ตัว และนำมาเลี้ยงในโครงการฯ

ผลการดำเนินงานปี 2561จังหวัดเชียงราย

1.แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล ผลิตลูกแพะได้ 206 ตัว เป็นแพะพันธุ์แบล็คเยงกอล 133 ตัว ลูกผสม 2และ3 สาย 73 ตัว ปัจจุบันมีแพะทั้งหมด 469 ตัว

2.พระราชทานแพะทั้งหมด 267 ตัว ได้แก่แพะพันธุ์แบล็คเบงกอล 136ตัว และลูกผสม2และ3สาย 131 ตัว “ส่งมอยแล้ว 203 ตัว รอส้งมอบ 64 ตัว

3.แพะแบล็คเบงกอลนำเข้า รับจากกรมปศุสัตว์ วันที่ 16 มิถุนายน 2560  41 ตัว เพศผู้24 ตัว เพศเมีย 17 ตัว

4.โครงการแพะสัญจร เลี้ยงที่มณฑลทหารบกทีา 37 ,ค่ายพญาเม็งรายมหาราช จ.เชียงใหม่ มีแพะเพศผู้ อายุ3-5ปี จำนวน 29 ตัว  พันธุ์แบล็กเบงกอล 12 ตัว และลูกผสม 2และ3สาย 17 ตัว

5.แพะพร้อมพระราชทาน ปี2562  ปัจจุบันมีราษฎรที่ส่งเอกสารขอรับแพะพระราชทาน 153 ครัวเรือน จาก 8 จังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ ลำพูน ลำปาง เพชรบูรณ์ น่าน ลพบุรี และพังงา

ทั้งนี้แพะแบล็คเบงกอล จุดเด่นคือเนื้อมีคุณภาพดี รสชาติดี หนังมีคุณภาพ ราคาแพง จึงเลี้ยงเพื่อผลิตเนื้อและหนังเป็นหลัก และขยายผลโครงการฯ ไปยังประชาชนทั่วไป ให้ประกอบอาชีพเลี้ยงแพะแบล็คเบงกอล และแพะที่เกิดจากการปรับปรุงพันธุ์แพะ เพื่อสร้างรายได้ให้กับ ครอบครัวต่อไป

**************************************