กศน.อำเภอทับปุด และ สำนักงานกศน.จังหวัดพังงา ร่วมส่งมอบ เครื่องซักผ้าแก่ครอบครัวผู้พิการในพื้นที่ตำบลทับปุด

กศน.อำเภอทับปุด และ สำนักงานกศน.จังหวัดพังงา ร่วมส่งมอบ เครื่องซักผ้า ที่ได้รับการสนับสนุนงบประมาณ ส่งเสริมอาชีพจาก ดร.กนกวรรณ วิลาวัลย์  รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงศึกษาธิการ และเงินสมทบ จากผู้บริจาค แก่ครอบครัวผู้พิการในพื้นที่ตำบลทับปุด และ วิทยาลัยเทคนิคพังงา จะดำเนินการ ทำประตู ให้กับบ้านผู้พิการ เพื่อบรรเทาความเดือดร้อน ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน