สรุปย่อ ผู้ป่วยยืนยันโควิด-19 จ.นนทบุรี (วันที่ 17 หลังจากเปิดประเทศ 1 พ.ย. 64)

🌟 วันที่ 17 พฤศจิกายน 2564 จำนวนผู้ติดเชื้อทั้งหมด 99 ราย

🔴 เพศหญิง 62 ราย 🔵 เพศชาย 37 ราย

👥 ต่างชาติ 2 ราย (พม่า 1 ราย และอังกฤษ 1 ราย)

🗺️ ภูมิลำเนา

อำเภอเมือง 36 ราย

อำเภอบางบัวทอง 19 ราย

อำเภอปากเกร็ด 16 ราย

อำเภอบางกรวย 15 ราย

อำเภอบางใหญ่ 12 ราย

อำเภอไทรน้อย 1 ราย

🤧 มีอาการ 82 ราย คิดเป็น 82.82 %

😳 ไม่มีอาการ 17 ราย คิดเป็น 17.18 %

💉 ข้อมูลการรับวัคซีนในผู้ติดเชื้อ

– ไม่เคยได้รับวัคซีน 38 ราย คิดเป็น 38.38%

– รับวัคซีน 1 เข็ม 18 ราย คิดเป็น 18.18%

AstraZeneca 9 ราย

Sinovac 2 ราย

Sinopharm 3 ราย

Pfizer 4 ราย

– รับวัคซีน 2 เข็ม 3 ราย คิดเป็น 40.40%

Sinovac I + Sinovac II = 0 ราย

Sinovac I + AstraZeneca II = 5 ราย

Sinovac I + Pfizer II = 0 ราย

Sinopharm I + Sinopharm II = 11 ราย

Sinopharm I + AstraZeneca II = 0 ราย

AstraZeneca I + AstraZeneca II = 23 ราย

AstraZeneca I + Pfizer II = 0 ราย

Pfizer I + Pfizer II = 1 ราย

– รับวัคซีน 3 เข็ม 3 ราย คิดเป็น 3.03%

Sinovac I+ Sinovac II + AstraZeneca III = 2 ราย

Sinovac I+ Sinovac II + Pfizer III = 1 ราย

👥 สัมผัสผู้ป่วยยืนยัน 99 ราย

– นักเรียน (ไม่ระบุ) 10 ราย

– สัมผัสผู้ติดเชื้อยืนยันในครอบครัว 6 ราย

– พนักงานรับจ้าง (ไม่ระบุ) 5 ราย

– พนักงานบริษัท (ไม่ระบุ) 5 ราย

– พนักงาน บ้านย่างเนย พระราม 5 จำนวน 3 ราย

– จุดคัดกรอง CI วัดบัวขวัญ อำเภอเมืองนนทบุรี 2 ราย

– พนักงานค้าขาย (ไม่ระบุ) 4 ราย ระบุ ตลาดนนทบุรี 1 ราย

กลุ่มที่พบผู้ติดเชื้อ 1 ราย ได้แก่

– พนักงาน Grab

– พนักงาน การประปานครหลวง

– เด็กฝึกงานห้องบัตร โรงพยาบาลพระนั่งเกล้า

– พนักงานธนาคารแห่งประเทศไทย

– พนักงาน บริษัท แม็คฟลอร์ ไทยแลนด์

– พนักงานบัญชี

– พนักงานโลตัส นครอินทร์

– ลูกจ้างเหมาบริการ กองด่านอาหารและยา